Izvještaj KUCZ: Svi nivoi rijeka u opadanju

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U današnjem Izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite navedeno je da je vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 200,47 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer nivo je niži za 21 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 119,33 m3/s

Poplave

Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac danas u 07,00 sati iznosio je 421.60 cm (na nivou 300 cm se proglašavaju redovne mjere od poplava) i u opadanju je.

Općina Doboj Istok
Na području općine Doboj Istok poplavljeno je oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju.

Grad Gračanica
Na području Gračanice poplavljeno je oko 220 ha poljoprivrednog zemljišta u sprečkom polju.

Požari
Prema izvještajima Operativnih centara civilne zaštite TK vatrogasne jedinece osim tehničkih intervencija (čišćenje i dezinfekcija stambenih objekata i ulica u Živinicama) imale su i dvije intervenciju na gašenju požara i to: Općina Lukavac¸Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je dvije intervencije na gašenju požara, šupa u naselju Puračić i trafo stanica u naselju Bikodže. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Klizanje tla

Grad Srebrenik
Dana 25.06.2020 godine GSCZ Srebrenik prijavljena su 3 nova klizišta koja ugrožavaju stambene objekte u naseljima Donja Tinja, Previle i Gornji srebrenik.