Izvršena analiza održivosti javnog duga BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Analizu održivosti javnog duga Bosne i Hercegovine za period 2019 – 2023. godine, koju je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora s ciljem ocjene trenutnog stanja javne zaduženosti BiH i procjene njenog kretanja u srednjoročnom periodu, kao i definiranja osnovnih rizika koji mogu utjecati na održivost javnog duga.

Trenutno se može ocijeniti da je BiH zemlja sa srednjoročno održivim javnim dugom na osnovu osnovnog scenarija za 2023. godinu, sa realnim rastom od 3,8%, inflacijom od 1,3%, primarnim bilansom od 2,4% BDP-a i efektivnom kamatnom stopom od 2,4%, navodi se u ovoj analizi i dodaje da su osnovni rizici, prije svega, u javnom dugu koji drže nerezidenti, zatim u dugu u stranim valutama i potrebama za vanjskim finansiranjem.