Jačanje sigurnosti u funkciji razvoja turističkih potencijala BiH

Jačanje sigurnosti u funkciji razvoja turističkih potencijala BiH

Autor: -
Foto: arhiva

Stanje sigurnosti u zemlji u značajnoj se mjeri reflektira na ukupne razvojne prilike i uopće ekonomski prosperitet svake zajednice, a posebno je značajno s aspekta kreiranja ambijenta za strana ulaganja i razvoj turizma, kao i drugih privrednih grana/sektora.

Istaknuto je to danas u Sarajevu na konferenciji posvećenoj sigurnosnoj saradnji na unutarnjem i regionalnom planu, a u kontekstu stavljanja u funkciju turističkih potencijala BiH, održanoj u organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH (VTKBiH) i u saradnji sa Savezom sindikata policijskih organa u BiH.

Konferencija o temi “Jačanje saradnje policijskih agencija na nivou BiH, unapređenje saradnje među policijskim agencijama regiona, uz prezentaciju turističkih potencijala BiH, s akcentom na sigurnost posjetitelja tokom turističkih posjeta BiH”, bila je prilika za razmatranje različitih sigurnosnih aspekata u kontekstu jačanja razvojnih mogućnosti.

Sublimirajući ciljeve i prioritete skupa, ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić novinarima je kazao da BiH mora kreirati siguran ambijent, te pokazati da ima kapacitet da uspostavi pravnu državu i vladavinu prava, “jer bez toga nema stranog kapitala, niti ulaganja”.

Ukazao je na značaj jačanja sigurnosti u kontekstu s ekonomskim rastom, te na potrebu intenziviranja saradnje sigurnosnih/policijskih agencija na regionalnom nivou, posebno s aspekta suzbijanja organiziranog i prekograničnog kriminala, kao i otklanjanja globalnih izazova i terorističkih prijetnji.

Istovremeno, istaknuo je spremnost BiH i njenih sigurnosnih struktura da razvijaju saradnju sa zemljama regiona, s fokusom na zaštitu turista i turističku sezonu uopće, te prevenciju krivičnih djela (krađe, razbojništva…) kojima se narušava ugled države.

Ministar Mektić kazao je da podržava ulazak bh. policijskog sindikata u članstvo Evropskog policijskog sindikata koji okuplja više od 800.000 policijskih službenika, ocijenivši da je to prilika za daljnje jačanje pozicije policijskih službenika u BiH.

Na značaj razmatrane teme ukazali su i predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u BiH Dragan Krvavac, potpredsjednik VTK-a BiH Bruno Bojić i profesor Jasmin Ahić s Fakulteta kriminalističkih nauka, naglašavajući važnost poduzimanja odgovarajućih koraka na jačanju sektora turizma, uključujući i sigurnosni aspekt, a s obzirom na to da turizam kao privredna grana koja ide uzlaznom putanjom i predstavlja pokretačku snagu građevinske, poljoprivredno-prehrambene i svake druge industrije.

Ocijenili su, nadalje, da policijski službenici kao svojevrsni ambasadori države moraju biti adekvatno nagrađeni za vlastiti rad, te biti u prilici angažirati se na edukaciji i profesionalnom usavršavanju.

Konferencija u čijem su fokusu bili sigurnost i turizam je u glavnom gradu BiH okupila predstavnike sigurnosnog sektora i investitora, kao i djelatnike turističkih agencija iz zemalja regiona.

Izvor: RTV Slon/Fena