-1 C
Tuzla
31.01.2023.

Jakić: Svake godine bilježimo bolje rezultate u oduzimanju nezakonito stečene imovine

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom (FAZUOI) u okviru Međunarodnog dana borbe protiv korupcije  je na svečanoj ceremoniji u Sarajevu obilježila Dan ove federalne agencije.

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinko Jakić podsjetio je da je u Federaciji BiH 2015. godine donesen Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine, te da su do tada zabilježeni loši rezultati kada su je u pitanju oduzimanje nezakonito stečene imovine.

– Od 2017. godine počeli smo bilježiti značajnije rezultate, koji su iz godine u godinu bolji. Sve to ne bi bilo moguće bez dobre saradnje s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem, kantonalnim sudovima i tužilaštvima, federalnim tužilaštvom, Vrhovnim sudom Federacije BiH i drugim organima pravosuđa – kazao je Jakić.

Podsjetio je na pomoć međunarodnih organizacija i ambasada Velike Britanije i SAD-a, koje su prepoznale Agenciju kao bitan element u borbi protiv korupcije, te na odličnu saradnju s Vladom Federacije BiH koja je povećala sredstva za rad Agencije i mnogim federalnim institucijama.

– Cilj borbe protiv korupcije u FBiH proizilazi iz Konvencije UN-a iz 2003. godine, a koju je BiH verifikovala 2006. godine. Zemlje potpisnice Konvencije moraju imati jedinstvene alate u borbi protiv korupcije. Ako u Federaciji BiH uspijemo u suzbijanju korupcije otvorit ćemo put za značajnija strana ulaganja, a samim time i za društveni napredak – dodao je Jakić.

Savjetnik za vladavinu prava pri Delegaciji Evropske unije i Ureda specijanog predstavnika EU u BiH Tomislav Ćurić ističe da vladavina prava predstavlja jedan od glavnih kriterija za pristupanje Evropskoj uniji, te da borba protiv korupcije ne može biti učinkovita bez dobrih mehanizama za oduzimanje nezakonito stečene imovine.

Pozdravio je određeni napredak u ovoj oblasti u BiH u proteklom razdoblju, čemu su doprinijeli rezultati Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, ali napominje da pred BiH stoje brojni izazovi u ovoj oblasti.

– Kao što je navedeno u izvještaju Evropske komisije za BiH za 2022. godinu, finansijske istrage i oduzimanje imovine su i dalje u velikoj mjeri neučinkovite. Posebno je zabrinjavajuće da BiH nije razvila kapacitete za upravljanje oduzetom imovinom na nivou države. BiH bi trebala uspostaviti ured za oduzimanje nezakonito stečene imovine koji će biti zadužen za identifikaciju i praćenje imovine stečene kriminalom kako bi se povećala efikasnosti i pojačala operativna saradnja s članicama Evropske unije – rekao je Ćurić.

Dodaje da je EU jasno poslala poruku da oduzimanje imovine treba postati strateški prioritet u BiH u borbi protiv organiziranog kriminaliteta i korupcije na visokom nivou.

RTV Slon/Fena

POSLJEDNJE DODANO