Jamakosmanović bio jedan od osnivača Filozofskog fakulteta

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Sve procedure osnivanja Filozofskog fakulteta, transformacijom Pedagoške akademije, provedene su u toku 1993/94. godine. Započelo se sa pokretanjem inicijative organa Pedagoške akademije, koja je preko organa Univerziteta upućena Okrugu Tuzla. Formiranjem Komisije matičara 23.09.1993. g. od Skupštine Okruga Tuzla i zvanično je otpočeo proces transformacije Pedagoške akademije u Filozofski fakultet.

Nakon intezivnih aktivnosti Komisije matičara na čelu sa prof. dr. Enverom Halilovićem (i članovi: Džemo Tufekčić, Asim Halilović, Sead Jamakosmanović i Azem Kožar), a uz svesrdnu podršku tadašnjeg rektora prof. dr. Sadika Latifagića, Skupština Okruga Tuzla je na sjednici održanoj 27.12.1993. godine, donijela Odluku o osnivanju Filozofskog fakulteta u Tuzli.

Da se ova odluka, koja je imala i veliki broj protivnika, prihvati od organa ondašnje Republike Bosne i Hercegovine zaslužni su dr. Haris Silajdžić, predsjednik Vlade i svakako predsjednik države Alija Izetbegović.

Preminuo Sead Jamakosmanović, veliki ljekar i humanista