1.7 C
Tuzla
06.12.2023.

Jasmina Omerdić: Uprava Rudnika soli Tuzla protiv mještana Mandića i Rasovca

Građani i građanke tuzlanskih naselja Mandići i Rasovac se već dvije decenije bore za rješevanje veoma bitnog komunalnog problema, putne saobraćajnice za oko 2000 stanovnika.

Postojeći put je neadekvatan po svim parametrima, te je u dogovorima sa prethodnom upravom  Rudnika Soli Tuzla dogovorena trasa puta koja bi jednim dijelom prolazila krugom rudnika.

Na zahtjev Službe za komunalne poslove Grada Tuzla, Rudnik soli je 2017-te godine izdao načelnu saglasnost za izgradnju puta sa naznačenim kč parcelama kojima se pruža nova trasa puta. Na osnovu toga je urađen Glavni projekat.

U međuvremenu je došlo do promjene direktora i Uprave preduzeća koja sada ne želi da da konačnu saglasnost, tako da sada, uprkos činjenici da sredstva za izgradnju puta u visini od 500.000KM (iz kreditnog zaduženja Grada) leže na računu od 2016. godine, ni u 2020-toj godini ne mogu riješiti jedno od osnovnih egzistencijalnih pitanja, pravo na sigurnu saobraćajnicu kojom autobus može saobraćati bez obzira na vremenske prilike.

Naša stranka Tuzla poziva Vladu TK da zaustavi ovo višegodišnje poigravanje Uprave rudnika soli sa Službama grada Tuzla i građanima naselja Mandići i  Rasovac, te da omogući izgradnju puta trasom dogovorenom 2017-te godine.

Vezane vijesti

TUZLA