Jasmina Pašić predsjednica Skupštine RMU “Banovići” d.d. Banovići

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na danas održanoj sjednici Skupštine RMU “Banovići” d.d. Banovići Jasmina Pašić jednoglasno je izabrana za predsjednicu Skupštine društva, usvojena je i Odluka o razrješenjenu članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka mandata, kao i imenovanje novog Nadzornog odbora. U Nadzornom odboru ispred državnog kapitala imenovani su Bego Birparić i Edin Kurtić na period od četiri godine.