Javna preduzeća iz TK dobila finansijska sredstva za projekte zaštite okoliša

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 
Preduzeća iz Tuzlanskog kantona u prethodnom periodu imala su priliku aplicirati na Javni poziv Vlade TK, te u konačnici dobiti finansijsku podršku za osmišljene projekte.

Glavni uslov pri javnom pozivu bio je da osmišljeni projekat unaprjeđuje infrastrukturu za zaštitu okoliša, dok je osnovni cilj ovog programa ministarstva očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti. Baš takve projekte implementirat će 11 javnih preduzeća iz Tuzlanskog kantona koji su zavrijedili materijalnu podršku iz Budžeta. Iz resornog ministarstva ističu da je prvobitno planirano 280 hiljada maraka za realizuju projekta, dok je na sjednici Vlade ovaj iznos i uvećan.

”Vlada je na svojoj 9. sjednici povećala iznos sredstava za nekih 90 hiljada maraka, tako da u konačnici mi smo izdvojili 350 hiljada maraka za te namjene. Većina projekata se odnosila na nabavku vozila za potrebe javnih preduzeća. Stvarno smo ponosni  što je svako od aplikanata dobio određena sredstva u zavisnosti od broja bodova koji su ustvarili, a opet u skladu sa kriterijima koji postoje u ovom ministarstvu,” rekao je  Elvir Rožnjaković, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

Predstavnici 11 preduzeća danas su stavili svoj potpis na ugovor te tako napravili značajan korak ka realizaciji projekta. Premijer TK je u svom obraćanju kazao da je ponosan što odobreni projekti dolaze iz svih općina i gradova na području kantona; među njima je i projekat iz Čelića.

”Mi smo sa projektom nabavke kamiona aplicirali na Javni poziv Vlade TK kod nadležnog ministarstva. Dobili smo 35 hiljada maraka. Ova sredstva uložit ćemo u nabavku kamiona za prikupljanje otpada, a razliku  u cijenu finansirat će naše komunalno preduzeće” rekao je Nermin Smajić, direktor JKP ”Čistoća” Čelić.

Također, i preduzeće Komus iz Gračanice je zavrijedilo finansijsku podršku. Iz ovog preduzeća osmislili su projekat kojim će unaprijediti selektivno odvajanje otpada.

”Projekat se fokusirao na povećanje i unapređenje tehničkih kapaciteta koji će omogućiti našim građanima u domaćinstvima da selektivno odvajaju otpad. Ministarstvo nam je odobrilo 39 hiljada maraka i to smo im jako zahvalni, a ovi iznosi su ove godine puno veći nego u prethodnom periodu,” objašnjava Senad Memić, direktor JP ”Komus” Gračanica.

S druge strane predstavnici javnih preduzeća žele da se i druge stvari promijene. Oni prije svega zamjerke imaju na Zakon o komunalnim djelatnostima TK jer on predviđa da preduzeća mogu pružati usluge građanima samo uz potpisivanje ugovora. U drugim kantonima, ističe direktor Komusa, Zakon obavezuje građane da budu korisnici svih komunalnih usluga.

”Zakon je već 14 godina u primjeni i postoji mnogo nedostataka koje otežavaju rad. Ovo što danas imamo stvara situaciju da je potrebno angažovanje komunalnih inspekcija. Svaka općina nema dovoljno komunalnih redara. Imamo malu pokrivenost odvoza i deponovanog otpada, a to je posljedica člana zakona koji tretira samo potpisivanje ugovora jer samo tada imamo prava pružanja usluge,” smatra Memić.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona kazali su da će razmatrati ovo pitanje kako bi komunalna usluga bila olakšana i podignuta na veći nivo.