Javni oglas za podnošenje prijava za subvenciju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

     

Na osnovu člana 4. Odluke o  subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih objavila je Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

 

Predmet Javnog oglasa je odobravanje novčanih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu na ime subvencije kamate po kreditu za rješavanje stambenog pitanja mladih u ukupnom iznosu kamate prema planu otplate počev od dana podnošenja prijave na javni oglas, s tim da pojedinačni iznos ne može preći 3.000,00 KM.

Kompletan tekst Javnog oglasa, sa pripadajućim obrascima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

– Izjave i prijavni obrazac uz Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih