JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Grad Tuzla objavio je Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada za 2019. godinu.
Predmet ovog javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2019. godinu za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzle.
Pod mjerama smanjenja aerozagađenja podrazumijevaju se nabavka i ugradnja toplotnih pumpi sa pratećom opremom i radovima, i “utopljavanje” objekata u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata i nabavke i ugradnje prozora.

Kompletan tekst Javnog poziva, zajedno sa pripadajućim izjavama, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini (datum objave: 10.07.2019.)

– Izjava br. 1

– Izjava br. 2