Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja: Rok za prijavu još sedam dana

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Grad Tuzla je 10. jula objavio drugi  Javni poziv  za dodjelu sredstava sufinansiranja mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području Tuzle u 2019. godini koji se nalaze u zoni toplifikacije.

Rok za prijavu je 25. juli, što znači da oni koji se žele prijaviti za to imaju još sedam dana.

Predmet ovog javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2019. godinu za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzle.

Pod mjerama smanjenja aerozagađenja podrazumijevaju se nabavka i ugradnja toplotnih pumpi sa pratećom opremom i radovima i ”utopljavanje” objekata u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata i nabavke i ugradnje prozora.

Opširnije o Javnom pozivu čitajte OVDJE.