Javni poziv za učešće u CEFE program podrške poduzetništvu u gradovima Srebrenik i Gračanica

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Gradovi Srebrenik i Gračanica, te Udruženje trenera CEFE u BiH, kroz projekat podržan od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, pozivaju osobe zainteresovane za poduzetnički angažman – pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata, da se prijave za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu koji se organizuje na teritoriji i uz podršku Gradova Gračanica i Srebrenik. Kroz CEFE Program podrške poduzetništvu, polaznicima će biti osigurana obuka u jačanju ličnih poduzetničkih kapaciteta, podrška u izradi biznis plana i tehnička podrška u registraciji i pokretanju biznisa. Za najbolje ocijenjene biznis planove osigurana je finansijska podrška pokretanju biznisa, te, u skladu sa mogućnostima i procijenjenim potrebama, dugoročna mentorska podrška kroz Mrežu podrške poduzetništvu. Prijave po ovom Javnom pozivu moguće je predati do 15.06.2020. godine u prostorijama Grada Srebrenik: (Putem pisarnice, ul. Varoških polja bb., 75350 Srebrenik,sa naznakom: Ne otvarati, Javni poziv za start-up), ili na email adresu [email protected] (Predmet/Subject: Prijava na javni poziv za start-up). Tekst javnog poziva u pdf. formatu kao i prijavni obrazac te formular za ocjenu prijave možete preuzeti ovdje:

pdfJavni poziv CEFE PPP Srebrenik i Gracanica1.51 MB01/06/2020, 14:55

xlsxFormular za prijavu Srebrenik12.56 KB01/06/2020, 14:55

xlsxFormular za ocjenu prijave za učešće u programu16.45 KB01/06/2020, 14:55