Javni poziv za učešće u „Programu podrške osnivanju biznisa (Start-up) za 2019.godinu“

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U Strategiji razvoja Grada Živinice od 2017. do 2026. godine povećana zaposlenost u privredi, poljoprivredi i uslužnim djelatnostima uz povećanje dodane vrijednosti, prepoznata je kao strateški cilj. Samozapošljavanje mladih putem programa razvoja poduzetništva i  podrške osnivanja preduzeća (Start-up) na području Grada Živinice jedna je od značajnijih mjera za postizanje ovog cilja.

Planirana budžetska sredstva će se koristiti za podsticanje poduzetničke inicijative kroz nadmetanje poduzetničkih ideja i održivih poslovnih planova. Za potrebe realizacije ovog Programa Grad Živinice je predvidio sredstva u Budžetu za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM. Program možete pogledati OVDJE 

Novčana podrška namijenjena je sufinansiranju pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za radobrtnih sredstava, naknade za doprinose.

Visina bespovratnih sredstava po biznis planu može iznositi maksimalno do 10.000,00 KM.

Pored novčane podrške svi učesnici mogu ostvariti pravo korištenja opremljenog kancelarijskog prostora u Poslovnom inkubatoru gradske uprave Grada Živinice u trajanju od 12 mjeseci.

Korisnik prostora za korištenje poslovnog prostora Gradu  Živinice ne plaća zakupninu, niti  je dužan da snosi troškove za utrošenu električnu energiju, grijanje, komunalije, čišćenje i tekuće održavanje istog.

PRAVO UČEŠĆA

Korisnici sredstava mogu biti osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  1. a) Nalaze se na evidenciji nezaposlenih JU Zavod za zapošljavanje TK – Biro za zapošljavanje Živinice
  2. b) Imaju prebivalište na području općine Živinice
  3. c) Pripadaju kategoriji osoba starosti do 40 godina
  4. d) Po odobravanju poslovne ideje će registrovati i razvijati vlastiti biznis na području Grada Živinice.

Bespovratna sredstva podrške će biti dodijeljena najuspješnijim aplikantima na bazi kompetitivnog procesa odabira i stručne procjene izvodljivosti, kvaliteta i opravdanosti poslovnih ideja. Samo učešće u ovom programu ne podrazumijeva automatsku dodjelu bespovratnih sredstava.