Je li moguće ukidanje naknada parlamentarcima?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Administrativna komisija Zastupničkog doma Parlamenta Federacije usvojila je odluku po kojoj su zastupnicima paušali, naknade za odvojeni život i naknade za smještaj srezani na jednu marku. Prijedlog je to potpredsjednice Federacije BiH Melike Mahmutbegović u tehničkom mandatu koji je uputila komisijama oba doma Parlamenta FBiH, te Federalnoj Vladi. Ove inicijative su pokrenute u cilju doprinošenja borbi protiv pandemije korona virusa, te posebno saniranju ekonomskih posljedica aktuelne krize.

”Naknade koje koriste izabrani zvaničnici i rukovodeći državni službenici poput naknada za odvojeni život, za prijevoz do mjesta prebivališta porodice, odnosno naknade za smještaj, trebaju biti svedene na minimum od 1 KM, ili, ako je moguće, da iste budu ukinute. Također je tu i Prijedlog prema kome bi do završetka krize bilo obustavljeno plaćanje naknada članovima svih upravnih i nadzornih odbora na nivou Federacije BiH, ili, također, smanjeno na simboličan nivo od 1 KM”, navedeno je na web stranici Melike Mahmutbegović, potpredsjednice FBiH.

Također, Mahmutbegović je uputila i prijedlog prema kojem bi bio određen maksimalan iznos plaće, naknade i drugih materijalnih prava u organima vlasti Federacije BiH, organima upravljanja institucija i javnim preduzećima u većinskom vlasništvu Federacije BiH, kao i njihovim uposlenicima. Taj iznos ne može biti veći od dvije prosječne plate do završetka krize izazvane pandemijom COVID-19. Od ovog ograničenja se izuzimaju oni organi, institucije i javna preduzeća kao i njihovi uposlenici koji su direktno uključeni u rješavanje problema vanrednog stanja ili stanja prirodne nesreće, a to su naprimjer zdravstvo, policija, inspekcije.