Jednostavniji način nabavke određenih usluga

Jednostavniji način nabavke određenih usluga

Objavio: -

Na prijedlog Agencije za javne nabavke BiH, Vijeće ministara BiH na posljednjoj sjednici, donijelo je Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama, koji na jednostavniji način regulira nabavku određenih usluga.

Ovaj Pravilnik je usaglašen sa zahtjevima iz odgovarajućih direktiva EU koje su bile na snazi u momentu donošenja Zakona o javnim nabavkama.