23 C
Tuzla
22.05.2022.

Jer vjerujem ženama – Građani motivirajućim porukama podržali žene na političkoj sceni

U saradnji sa HO „Horizonti“ RTV Slon, kao medijski pokrovitelj već mjesecima provodi  projekat „Ženski politički aktivizam u TK“ s ciljem promocije i edukacije opće populacije o važnosti adekvatne zastupljenosti žena u sistemima odlučivanja. S tim u vezi na talasima Slon radija pokrenuli smo i mini kampanju pod nazivom „Jer vjerujem ženama“ u okviru koje građani TK, ali i BiH šalju motivirajuće poruke ženama, kako bi se što više aktivirale u javnom životu naše države, a  građanima kako bi prepoznali njihov trud i zalaganje, te ih birali na predstojećim Lokalnim izborima u BiH, koji će biti održani 15. novembra.

Jedna od aktivistica našeg grada, koja je među prvim podržala žene na političkoj sceni, jeste Asja Fejzić Jusić, direktorica Udruženja Femstil Centar Tuzla, a u prilogu je i njena poruka ženama.

 

Zašto je ova kampanja važna, navest ćemo samo nekoliko razloga. Na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini postoji rodni debalans koji je najizraženiji na najvišim nivoima vlasti. BiH nikad nije imala niti jednu ženu članicu tročlanog Predsjedništva koje ima funkciju šefa države. Na poziciji predsjednika Federacije BiH, od uspostavljanja ove funkcije 1994. godine, od 11 predsjednika bila je samo jedna žena u periodu od 2007. do 2011. godine. Nijedna vlada u svom punom sazivu nije imala više od dvije ministrice od ukupno 17 ministarstava. Idući na niže nivoe vlasti, muškarci su dominirali i kao predsjednici vlada u svih deset kantona u FBiH, a među 100 kantonalnih ministara bilo je samo osam žena, i to najčešće u tzv. klasičnim ženskim portfeljima koji se bave stambenim pitanjima, socijalnom i zdravstvenom zaštitom, radom i obrazovanjem.

Veliku prepreku ravnopravnoj zastupljenosti žena u političkom životu predstavlja i nedovoljna podrška političkih partija ženama-članicama u kreiranju političkih programa i političkoj afirmaciji, iako u statutima političkih partija nema izričitih prepreka ženama da učestvuju u radu organa stranke.

U okviru podjele vlasti, žene u BiH i FBiH zastupljene su u sudskoj vlasti više nego u bilo kojoj drugoj grani. Međutim, postoji nesrazmjer između broja žena koje rade u sudstvu i broja žena koje se nalaze na visokim funkcijama u pravosudnim organima ili u sudovima više nadležnosti. Na mjestima moći i odlučivanja žene se i dalje suočavaju sa fenomenom „staklenog plafona”. Ukoliko i vi želite poslati motivirajuću poruku ženama, pozovite Slon radio 035/316 -400, rado ćemo snimiti i vašu poruku.

POSLJEDNJE DODANO