JKP “Komunalac”: Dimnjačarska služba na usluzi građanima!

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Na području grada Tuzla trenutno je više od 20 hiljada individualnih stambenih objekata sa ložištima, i isto toliko porodica, ako ne i više, koji se tokom zimskog perioda griju na čvrsto gorivo, ugalj i drva. Ovo je zasigurno jedan od razloga zašto je JKP “Komunalac” Tuzla kao dodatnu djelatnost na usluzi svih građana Tuzle, pokrenuo i Dimnjačarsku službu. Prema receptu Gradskog vijeća Tuzla, a u skladu sa potrebama građana, Služba je aktivna već dva mjeseca, i već sigurnim, laganim koracima ima sve veći broj klijenata. Cjenovnik je prilagođen budžetu svih građana Tuzle, pa tako čišćenje dimnjaka plaćate 15 KM, dok svaka dodatna usluga se dodatno i naplaćuje.

“Tako da u svakom slučaju moram reći da je ovo na neki način, obzirom da su cijene pristupačne, da je to nešto za dobrobit svih nas, tu su bezbjedonosni razlozi na prvom mjestu. Dešavalo se na terenu da građani sami sebi čiste peći, dolazi do povreda, do zapaljenja, tako da u svakom slučaju ova djelatnost ima višestruki značaj.”, kazao je Admir Bećirović, direktor JKP “Komunalac” Tuzla. 

Dodatna organizaciona jedinica u okviru kompanije nije bila nimalo lak zadatak, naročito ako se prisjetimo statističkih podataka koji kažu da je proizvodnja stručnog kadra u srednjim školama za usmjerenje dimnjačar stala. Ovog kadra nema ni na evidenciji Zavoda i Službi za zapošljavanje u TK. Ali ulaganjem u radnu snagu, prekvalifikacijom radnika i doškolovavanjem u “Komunalcu” i taj problem je prevaziđen. Plan je u narednom periodu organizovati aktivnosti čišćenja dimnjaka i peći u mjesnim zajednicama, o čemu će građani biti obaviješteni. U sklaldu sa potrebama i odzivom građana, bit će povećan i broj izvršilaca, dodao je Bećirović.

„Mi smo o svom trošku prekvalifikovali, platiti našim zaposlenicima dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, obzirom da ima jedna ustanova u Širokom brijegu gdje smo ih poslali na školovanje. Tako da u svakom slučajusvi sljedeći kadorvi koji budu zainteresovani će vjerovatno imati mogućnost da se odškoluju u tom Centru.”, istakao je Admir Bećirović, direktor JKP “Komunalac” Tuzla.

Ukoliko građani iskažu potrebu za dimnjačarskim uslugama, broj izvršilaca će sigurno biti povećan, kazao je Bećirović. O važnosti održavanja dimovodnih objekata, nikada nije suvišno govoriti. Začepljen dimnjak jedan je od najčešćih uzroka gušenja ugljenmonoksidom. Stoga, dragi sugrađani, pregledajte svoju peć sami ili pozovite stručne osobe da to učine za vas.