JKP ”Komunalac” nabavilo nova vozila za zimsko održavanje

JKP ”Komunalac” nabavilo nova vozila za zimsko održavanje

Objavio: -
Foto: ilustracija

Pred početak zime izvršene su pripreme tuzlanskog javnog komunalnog predzeća ”Komunalac” za dane koji će uslijediti, odnosno redovno održavanje puteva na području grada, čišćenje od sniježnih nanosa i osiguranje prohodnosti. Za to je pripremljena postojeća mehanizacija i nabavljene dovoljne količine posipnog materijala. Ovo preduzeće brine o čišćenju 370 kilometara puteva u gradu. U obavljaju redovnih aktivnosti uveliko će pomoći i nedavno nabavljeni uređaji i vozila.

”Vi za 12 sati po nekoliko puta pređete sa vozilom i onda to se sigurno može računati oko hiljadu kilometara za 12 sati. Mi smo iz godine u godinu težili da se nabavi i poveća broj voznih jedinica. Imamo odličnu saradnju sa Gradskom upravom, sa Štabom civilne zaštite gdje smo i dobili na raspolaganje dobili određen broj voznih jedinica. Mi smo također iz vlastitih sredstava nabavili nekoliko vozila sa priključnom opremom”, navodi Admir Bećirović, direktor JKP ”Komunalac” Tuzla.

I ove zime čišćenje puteva na području grada bit će vršeno prema prioritetima odnosno zonama. U prvi prioritet se ubraja uža gradska zona, sjeverna i dio južne saobraćajnice, zatim prilazi bolnicama i školama.

”Nakon osposobljavanja prvog prioriteta idemo u drugi, to su visinske zone i treći su gradska naselja. Međutim kako povećavamo broj voznih jedinica, ne čekamo da se sve završi u prvom prioritetu, nego pokušavamo da pošaljemo ekipe i na druga dva prioriteta kako bi malo olakšali posao i sebi i građanima”, kaže direktor Komunalca.

U ranijim godinama, napominje Bećirović, nije bilo težih problema kada je u pitanju zimsko održavanje puteva. Uglavnom sve bude čisto u roku od 24 odnosno 48 sati.

”Nismo imali da kažem period gdje je grad bio blokiran, uglavnom 24/48 sati se osposobi prohodnost, saobraćajnice. U posljednje vrijeme radimo na povećanju voznih jedinica kada su trotoari u pitanju, jer to do sada radimo ručno, imamo određeni broj izvršilaca koji rade na terenu, međutim smatramo da povećanjem voznih jedinica za uklanjanje snijega sa trotoara i pješačkih staza ćemo dati veći efekat i brže staviti pod kontrolu iste”, ističe Bećirović.

Također poziva građane i pravna lica da poštuju Odluku o komunalnom redu, prema kojoj su dužni uklanjati snijeg i led ispred svojih objekata. Samo tako će zaštititi sebe i druge, te doprinijeti tome da sve protekne bez neželjenih posljedica u zimskom periodu. Tako će ujedno izbjeći i moguće tužbe zbog nepoštivanja odluka nadležnih organa.