JKP ”Komunalac” nabavilo nova vozila za zimsko održavanje

Foto: ilustracija
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Pred početak zime izvršene su pripreme tuzlanskog javnog komunalnog predzeća ”Komunalac” za dane koji će uslijediti, odnosno redovno održavanje puteva na području grada, čišćenje od sniježnih nanosa i osiguranje prohodnosti. Za to je pripremljena postojeća mehanizacija i nabavljene dovoljne količine posipnog materijala. Ovo preduzeće brine o čišćenju 370 kilometara puteva u gradu. U obavljaju redovnih aktivnosti uveliko će pomoći i nedavno nabavljeni uređaji i vozila.

”Vi za 12 sati po nekoliko puta pređete sa vozilom i onda to se sigurno može računati oko hiljadu kilometara za 12 sati. Mi smo iz godine u godinu težili da se nabavi i poveća broj voznih jedinica. Imamo odličnu saradnju sa Gradskom upravom, sa Štabom civilne zaštite gdje smo i dobili na raspolaganje dobili određen broj voznih jedinica. Mi smo također iz vlastitih sredstava nabavili nekoliko vozila sa priključnom opremom”, navodi Admir Bećirović, direktor JKP ”Komunalac” Tuzla.

I ove zime čišćenje puteva na području grada bit će vršeno prema prioritetima odnosno zonama. U prvi prioritet se ubraja uža gradska zona, sjeverna i dio južne saobraćajnice, zatim prilazi bolnicama i školama.

”Nakon osposobljavanja prvog prioriteta idemo u drugi, to su visinske zone i treći su gradska naselja. Međutim kako povećavamo broj voznih jedinica, ne čekamo da se sve završi u prvom prioritetu, nego pokušavamo da pošaljemo ekipe i na druga dva prioriteta kako bi malo olakšali posao i sebi i građanima”, kaže direktor Komunalca.

U ranijim godinama, napominje Bećirović, nije bilo težih problema kada je u pitanju zimsko održavanje puteva. Uglavnom sve bude čisto u roku od 24 odnosno 48 sati.

”Nismo imali da kažem period gdje je grad bio blokiran, uglavnom 24/48 sati se osposobi prohodnost, saobraćajnice. U posljednje vrijeme radimo na povećanju voznih jedinica kada su trotoari u pitanju, jer to do sada radimo ručno, imamo određeni broj izvršilaca koji rade na terenu, međutim smatramo da povećanjem voznih jedinica za uklanjanje snijega sa trotoara i pješačkih staza ćemo dati veći efekat i brže staviti pod kontrolu iste”, ističe Bećirović.

Također poziva građane i pravna lica da poštuju Odluku o komunalnom redu, prema kojoj su dužni uklanjati snijeg i led ispred svojih objekata. Samo tako će zaštititi sebe i druge, te doprinijeti tome da sve protekne bez neželjenih posljedica u zimskom periodu. Tako će ujedno izbjeći i moguće tužbe zbog nepoštivanja odluka nadležnih organa.