JKP „Komunalac“ Tuzla radi na održavanju higijene grada

JKP „Komunalac“ Tuzla radi na održavanju higijene grada

Objavio: -

Divlje deponije smeća problemi su koje redovno stvaraju građani. Javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla, redovno radi na održavanju higijene grada, pa tako i rješavanju divljih deponija otpada. Iz tog razloga ovo preduzeće konkurisalo je na značajan projekat Federalnom fondu za okoliš. Projekat je vrijedan oko 100.000 KM, a cilj mu je podizanje svijesti o zbrinjavanju i sortiranju otpada u gradu.

“Taj projekat u koliko se odobri od Federalnog fonda, podrazumijeva izgradnju tipskih objekata za sortiranje otpada jer je nama u studiji upravljanja otpada u gradu predviđen određen broj tipskih objekata kako bi omogućili građanima da u što većoj količini sortiraju otpad, tako da je svima poznato da prostora za odlaganje otpada u BiH ponestaje, da se mora smanjiti proizvodnja otpada, da se što veće količine otpada razvrstat, sortirat, dat u dalju proizvodnju kako bismo produžili rok trajanja deponijama u BiH” – istakao je Admir Bećirović, direktor JKP „Komunalac“ Tuzla.

A kada je u pitanju higijena grada, komunalne službe četiri do šest puta godišnje rade i na održavanju zelenih površina. Ove aktivnosti provode se tokom ljeta i početkom jeseni.


“Aktivno učestvujemo u svim značajnim događajima za naš grad. Uređujemo i pripremamo zelene površine na kojima se održavaju ti važni datumi. Redovno radimo na higijeni grada na pranju saobraćajnica, pješačkih staza, to uglavnom radimo u noćnim satima zbog slabijih frekvencija saobraćaja. Što se tiče odvoza komunalnog otpada, funkcioniše kako treba, nema tu nekih posebnih problema” – kazao je Admir Bećirović, direktor JKP „Komunalac“ Tuzla.

Proljetna akcija odvoza krupnog i kabastog otpada završena je u aprilu, a iz Javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla, zadovoljni su odzivom građana. Međutim i pored ove akcije koju Komunalac provodi dva puta godišnje, građani ukoliko imaju krupnog i kabastog otpada, mogu u dogovoru sa preduzećem odložiti otpad.