JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla: Modernizovanom laboratorijom do bržih i sigurnijih rezultata

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Investicijom vrijednosti od oko 100.000 KM, Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Tuzla osavremenilo je svoju laboratoriju sa novom sofisticiranom opremom za mikrobiološke i fizičko-hemijske analize. Postojeća i novonabavljena oprema  omogućava uvođenje novih metoda i procedura za kontrolu kvaliteta vode u skladu sa važećim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Postavili smo sebi jedan od prioriteta i osavremenjavanje laboratorije. Naša laboratorija mjesečno uradi preko 300 mikrobioloških i fizičkohemijskih analiza kako bismo bili sigurni da voda na izvorištima kao i voda u Tuzli na mjestima sa kojih se neposredno uzima je fizički i hemijski ispravna, rekao je Aid Berbić, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla.

Savremeno opremljena laboratorija sa novim uređajima omogućava bržu i kvalitetniju analizu vode na izvorištima, te u samoj gradskoj distributivnoj mreži te smanjuje rizik od zagađenja vode. Ovakav metod omogućava identifikaciju bakterija u vodi za 24 sata, dok je to do sada slučaj bio za 52 sata.

Možemo dosta brže da dođemo do informacije koja je značajna za građane i također za nas u procesu proizvodnje i u procesu kada ispitujemo sistem naše mreže kojom dobavljamo našu vodu i također u samom procesu izvorišta, objašnjava Vahid Sinanović, sanitarni tehničar.

Ovakav način rada posebno je koristan u kriznim situacijama kao što su poplave, kada je neophodno uraditi analize voda na kritičnim mjestima, gdje se smatra da bi moglo doći do zagađenja. Analiza vode radi se svaki dan.

Što se tiče gradske mreže obzirom da je hlorisana i da se vrši dehlorinacija u 99% slučajeva voda bude ispravna moguće je zato i preventivno djelujemo u koliko dođe do pucanja cijevi ili ukoliko je došlo do povlačenja vode onda se vrši ponovo hlorisanje cijevi koje mi radimo i da bi se preventivno djeluje i ponovo se uzimaju uzorci za analizu, zaključuje Sinanović.

Ukoliko dođe do zagađenja vode i ukoliko kvalitet vode ne odgovara pravilniku o higijenskoj ispravnosti u takvim situacijama voda se zatvara, cjevovod se hloriše i traži se uzrok zagađenja.