Kad mislite da izlaza nema-ima, Materinski dom zbrinjava majke i njihove bebe

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Trudnoća je obično lijepa vijest za mladu ženu, a roditeljstvo nešto čemu se većina raduje i teži. Dolazak bebe u porodicu smatra se najvećim blagoslovom u kojem podjednako uživaju svi od roditelja, do nena, baka i djedova. No nije uvijek tako. Ponekad biološka porodica nudi majci mogućnost da se vrati u roditeljski dom, ali ne žele prihvatiti bebu, a ponekad supružnička porodica želi bebu, ali ne i majku. Pristisak pod kojim se nalazi mlada majka, naročito ako je maloljetna nerijetko rezultira time da ona donese odluku koja joj se tada čini jedinom mogućom, a to je da novorođenče preda na brigu Domu za djecu bez roditeljskog staranja. Prepoznavši ovaj problem upravo u ovom Domu krajem 2014. otvoren je jedinstven servis – Materinski dom.

„Materinski dom je servis koji pruža pomoć i uslugu samohranim majkama do godinu dana djeteta iz razloga što je ta godina dana veoma bitna i za majku i za dijete, a i nama kao organu starateljstva da dijete ne bi ostajalo bez nadzora, bez brige i njege, posebno u ovom slučaju majke“ – kazala je Amira Hodžić, socijalna radnica u Centru za socijalni rad Tuzla.

U 2018. godini utočište u Materinskom domu pronašlo je šest mladih majki, dok su u januaru 2019. godine smještaj u Domu potražile tri majke, od kojih najmlađa ima 13,5 godina. Pored redovne brige koja podrazumjeva zdravstvenu zaštitu i za majku i za novorođenče, majkama je na raspolaganju i psihološko savjetovalište, a sve s jednim ciljem – da se veza između majke i bebe ojača kako bi Dom napustile zajedno i pronašle sigurno utočište, bilo u pordici, bilo samostalno.

„Od njih 17 koje su boravile, samo su dva slučaja kod nas zabilježena da je majka na kraju ipak ostavila dijete i da nije uspjela ta naša misija da povežemo majku i dijete i da ipak majka ostane sa djetetom u zajednici“ – istakao je Amir Muharemović, direktor JU Centar za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Nisu rijetki slučajevi kada mlade majke, često i maloljetne odluče da ostave svoju bebu, jer nisu u mogućnosti da se brinu o njima. Obično u takvim slučajevima majka odbija da vidi dijete odmah po rođenju, jer je praksa pokazala da ta odluka pada u vodu onog trenutka kada majka bebu uzme u naručje. Period od rođenja do godinu dana vrijeme je najveće privrženosti make i bebe. Zbog toga mlade majke treba da znaju da kada im se sva vrata zatvore postoje jedna koja su uvijek otvorena-vrata Materinskog doma.