Kada će borci mlađi od 57 godina dobiti egzistencijalnu naknadu?

     

Tuzlanski kanton kao najmnogoljudniji u FBiH tokom proteklog rata imao je najviše angažovanih pripadnika AR BiH, zbog čega je i nakon rata, upravo u ovom kantonu najveći broj pripadnika boračke populacije. Veliki broj njih, članova njihovih porodica, završio je na evidenciji Zavoda i službi za zapošljavanje, a njihov radni angažman djelimice je riješen kroz različite projekte. U proteklom periodu više od 1600 djece šehida brisano je sa evidencije Zavoda i službi zahvaljujući angažmanu i izdvajanju za boračku populaciju kako sa federalnog tako i sa kantonalnog nivoa. Projekti i izdvajanja za boračku populaciju bit će nastavljeni.

„Projekat zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca ide preko federalnih i kantonalnih zavoda zapošljavanja, svi ćemo izdvajati sredstva i nastaviti taj program jer TK je šampion, od 2500 djece na Birou koliko ih je bilo kad smo preuzeli mandat, sad ih je oko 900.„ rekao je Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

„Ovom idejom želimo da kroz udruživanje sredstava pokušamo ponovo, i ovaj broj koji trenutno se nalazi na birou vratiti u radni odnos kako bi trajno zasnovali radni odnos i od svog rada živjeli.„ istakao je Almir Škrijelj, predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca FBiH.

Za borce mlađe od 57 godina u Tuzlanskom kantonu posebno je važno ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu zbog čega je potrebno što prije krenuti ka usklađivanju kantonalnog sa federalnim zakonom o pravima demobilisanih boraca.

„Pokrenut ćemo inicijativu da se urade izmjene i dopune federalnog zakona na sljedeći način: Ili da federalno ministarstvo prihvati da kažemo servisiranje obaveza prema demobilisanim borcima iz Distrikta Brčko i manjeg bh. entiteta, a njih je negdje oko 1100, ili da pokrenemo inicijativu preko Vlade TK prema Vladi FBiH da Vlada Federacije kroz pomoć nižim nivoima vlasti pomogne Tuzlanskom kantonu u malo većem finansijskom iznosu kako bi i mi mogli i te borce na adekvatan način servisirati i pomoći im u obezbjeđivanju egzistencijalne naknade.“, dodao je Amir Kulaglić, ministar za boračka pitanja TK.

Više od pet hiljada zahtjeva za egzistencijalnu naknadu do sad je podneseno iz Tuzlanskog kantona, a kako je potvrđeno, Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o dopunskim pravima u TK je pripremljem i trebao bi biti usvojen do kraja decembra. Na federalnom nivou je za prava demobilisanih branilaca izdvojeno dodatnih 50 miliona KM, a na nivou Tuzlanskog kantona dodatnih pet miliona.