Kako će izgledati rekonstruisani objekat DTV Partizan?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U petak, 20.9.2019. godine u 17.00 sati u Sali za sjednice Gradskog vijeća, upriličena je prezentacija Projekta rekonstrukcije objekta DTV Partizan u naselju Kreka u Tuzli.

Objekat DTV „Partizan“ u MZ Kreka je izgrađen 1894. godine za vrijeme vladavine Austrougarske monarhije u Bosni i Hercegovini i bio je utočište članova Gombolaškog, a kasnije Sokolskog društva. Poslije Drugog svjetskog rata objekat je služio kao dom Društva za tjelesno vaspitanje. Tokom posljednjeg rata objekat je očuvan i bio je u funkciji sve do 1995. godine kada je izuzet za potrebe izbjegličkih općina i skladištenje humanitarne pomoći.

“Imali smo dosta zapušten i napušten zapadni dio grada, imali sa sjevera deponiju Pinga i grbavu cestu prema Gradini. Sa juga, znamo da je bila jedna deponija gdje je danas Merkator, a južna strana preko puta MUP-a bilo je takozvano “groblje autobusa”, a tu je sada Robot-Avaz centar. Svi se sjećamo kakav je bio i Soni trg, dosta problematičan prostor. Zapad je nekako bio predodređen za napuštanje, jer ko god bi dobio stan ili pravio kuću išao bi u istočni dio grada. Mi smo uradili strategiju podjednakog razvoja sve četiri strane grada, a ako je moguće i svake stope teritorije Tuzle, promijenili smo regulacioni plan iza takozvanoga “sivoga doma” gdje je bilo predviđeno sajmište. Tamo smo nacrtali one zgrade, za koje ja volim da kažem da su boje pudinga i koje treba da podmlade to naselje. Dali smo dozvolu i jako je važno da je urađen Bingo City Centar, a sada se na prostoru Kreke grade dvije nove stambene zgrade, važan je i razvoj poslovne zone oko petlje Šićki brod, a pogotovo i Zoo parka. Gradit ćemo i istočnu tribinu stadiona. Dakle postignuto je to da se, naprimjer, naveče građani ne kreću samo u pravcu istoka, a da se na zapad vraćaju kući, nego da jedni idu u pravcu istoka, jedni u pravcu zapada i sada je jako važno jedno kulturno-sportsko područje u zapadnom dijelu grada, zbog Partizana u Kreki. Objekat ima važnu kulturno-istorijsku pozadinu, važnu tradiciju, tu je i stonoteniska dvorana, sportski tereni, ima dobru kulturno-historijsku priču. I sada, mi smo u dogovoru sa udruženjem Krečana , a i sa mjesnom zajednicom, pa i na incijativu Krečana prihvatili taj prijedlog i uradili idejno rješenje. U budžetu za ovu godinu već imamo 200.000KM i treba nam još toliko ili malo više da bi objekat bio gotov. Tako ćemo ovom prostoru dati tijelo, da bi smo mu dali i budućnost duše, u smislu kulture, ali i sporta. Kada pričamo o sportu mislim na okolne terene i na incijativu Krečana da se planiraju i svlačionice, jer na primjer ako se dešava neka aktivnost ispred, da bi se učesnici mogi presvući i mogli koristiti te svlačionice za tu namjenu”, kazao je gradonačelnik Imamović.

Imajući u vidu činjenicu da je objekat izgrađen krajem 19. vijeka, stanje objekta je zahtijevalo da se, zbog dotrajalosti i opasnosti za prolaznike, objekat većim dijelom ukloni u proljeće 2017. godine, kada je uklonjen nadzemni dio objekta – prizemna etaža. U međuvremenu, na inicijativu Udruženja građana “Kreka”, Gradska uprava Tuzla je odlučila da se izvrši rekonstrukcija objekta sa sadržajima prilagođenim današnjem vremenu i potrebama lokalnog stanovništva. U tu svrhu, UO Zavod za urbanizam Tuzla je pokrenuo izradu Idejnog projekta rekonstrukcije DTV „Partizan“ u MZ Kreka.
Planirano je da se zadrže isti horizontalni i vertikalni gabariti kao kod prethodnog objekta, prizemne spratnosti sa dvije osnovne funkcionalne cjeline, ambulantom i prostorijama Mjesne zajednice i UG “Kreka”, što podrazumijeva i multifunkcionalnu salu za održavanje sastanaka i drugih društvenih i kulturnih sadržaja. Ukupna korisna površina prizemlja objekta iznosi: 322,70 m2. Iznad dijela objekta u kojem su prostorije MZ i UG “Kreka” planiran je tavanski prostor površine 92,00 m2 koji bi poslužio kao ostava. Pri projektovanju se vodilo računa da osobe sa posebnim potrebama imaju pristup u sve prostorije objekta, tako da su uz dva ulaza u objekat projektovane rampe za osobe sa invaliditetom.

Glavnim projektom je definisana i vrijednost radova na rekonstrukciji objekta u iznosu od 351.225 KM sa PDV-om, te radova vanjskog uređenja vrijednosti 84.730 sa PDV-om, tako da ukupna vrijednost investicije iznosi 435.955 KM sa uključenim PDV-om. Dio sredstava za realizaciju potrebnih radova, Grad Tuzla je obezbijedio Budžetom Grada Tuzle za 2019. godinu (200.000 KM), a preostala sredstva će se obezbijediti u Budžetu Grada Tuzle za 2020. godinu, imajući u vidu činjenicu da se radi o dvogodišnjem projektu.

Prezentaciji su prisustvovali građani, članovi Udruženja Krečana i drugi zainteresovani, predstavnici nadležnih gradskih službi i Upravne organizacije Zavod za urbanizam.