Kako će Međunarodni aerodrom Tuzla izmiriti višemilionska dugovanja?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Međunarodni aerodrom Tuzla nalazi se u teškom finansijskom stanju. Dugovi su višemilionski. Obaveze prema najvećim dužnicima su oko milion maraka. To je avio kompanija WIZZ AIR i firma koja je vršila snabdijevanje avio gorivom, prema kojoj dug iznosi oko 310 hiljada KM uz zatezne kamate.

“Uspjeli smo da jednim sporazumom kroz našu obavezu da im taj dug riješimo do kraja godine, da se oslobodimo plaćanja zakonske zatezne kamate koja je oko 39 hiljada američkih dolara imamo dugovanja prema drugim dobljavačima, imamo dugovanja prema UIO BiH” kaže Hamza Bešić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK

Vlada TK, odlučila je povećati sredstva za Međunarodni aerodrom Tuzla, koja su proteklih godina iznosila oko 330 hiljada KM, te kroz rebalans Budžeta, kojeg poslanici u Skupštini trebaju razmatrati izdvojiti 1,5 miliona KM. Ovaj potez Vlade pomoći će novoj Upravi aerodroma da prevaziđe tešku finansijsku situaciju.

Ova dugovanja su nastala kao rezultat lošeg gazdovanja nad ovim preduzećem. Sretna je okolnost da je Vlada TK svjesna značaja ovog preduzeća i sa 1,5 miliona KM predviđenih rebalansom Budžeta spašava ovo preduzeće on sigurnog bankrota“-ističe Halid Ahmetbegović, v.d direktor Međunardonog aerodroma Tuzla

Mi ćemo riješiti ove akutne probleme na način da ćemo dospjela potraživanja riješiti, a sa određenim dobavljačima ćemo napravitu sporazum o jednoj obročnoj otplati kako bi tako smanjili trenutni pritisak koji je prema Međunarodnom aerodromu“ – kaže Hamza Bešić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK

Dodatno opterećenje Međunarodnom aerodromu predstavlja i činjenica da je prošla Uprava izvršila, bez saglasnosti Vlade i resornog ministarstva upošljavanje novih 13 radnika, te povećanje plate za 166 uposlenih radnika i povećala mjesečne obaveze za 20 hiljada KM, po osnovu plate. Zadatak nove Uprave je da napravi plan koji će dovesti do usklađivanja prihoda i rashoda.

Uprava areodroma Tuzla užurbano radi na projektima koje za ovo preduzeće znače osnovne izvore prihoda radi se o projektima proširenja aerodromskih kapaciteta i infrastrukture kako bi se mogli obezbijediti veći prihvat znatno većeg broja aviona i putnika što je osnovni preduslov razvoja i preduslov rentabilnosti aerodroma” naglašava Halid Ahmetbegović, v.d direktor Međunardonog aerodroma Tuzla

S tim u vezi raspisan je i tender za izgradnju trećeg izlaznog gejta. Inače svi već ranije planirani kapitalni projekti neće biti upitni, jer su obezbijeđena sredstva.U toku su i pregovori sa drugim avio kompanijama kako bi se uveli novi letovi i povećao broj putnika na Međunarodnom aerodromu Tuzla .