Kako do odgode plaćanja kredita od najmanje tri mjeseca?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Krizna situacija zbog pojave korona virusa pogodila je našu zemlju. Zatvorene radnje, ugostiteljski objekti, kafići, prazni parkovi, prave pustoš u gradovima širom naše zemlje, ali i u novčanicima građana. Poslodavci uspaničeni zbog novonastale situacije, masovno otpuštaju radnike.

Bez prihoda, najteže će živjeti oni koji se „guše“ u kreditima, a prva pomisao nakon otkaza jeste kako vratiti krdite? Stoga je odluka Vlade Federacije o odgodi otplate kredita dočekana sa najviše interesovanja građana. Moratorij je propisan za sve dužnike koji to žele, a podrazumijeva zastoj u otplati obaveza koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije koronavirusa. No, ovu pogodnost neće imati svi dužnici.

“Pravna lica vrlo selektivno u smislu dakle samo onih pravnih lica koja imaju poteškoća u poslovanju i za koje bi to nešto značilo. Pravna lica koja ispunjavaju svoje obaveze i nemaju problema pri poslovanju, neće biti obuhvaćeni ovom mjerom. Kada su u pitanju fizička lica, največi broj može koristiti ovu opciju. Ako neko ne želi, ne mora to, na primjer ako neko želi nastaviti vraćati rate kredita ili ako je neko pri kraju vraćanja kredita  može to nastaviti raditi” – naglasio je Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Prije stupanja na snagu ove Odluke, potrebno je ukloniti administrativne poteškoće, koje će prije svega olakšati bankama da provedu svu proceduru, a najbolji način je elektronskim putem. Tri mjeseca je minimum, a u razgovoru sa bankarskim službenicima moguće je dogovoriti moratorij i na više mjeseci.

Ako fizičko lice vraća neki kredit treba ući u komunikaciju sa ličnim bankarom, da navede da se odnosi na taj kredit situacija čitava i da pokrene pitanje uvođenja moratorija na tri mjeseca. To znači da ne plaća glavnicu i kamatu za naredna tri mjeseca banci. To ne znači da se ta obaveza odgađa nego da se proširuje rok otplate kredita” – naglasio je Čavalić.

 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine već je izdala preporuke svim bankama u Federaciji BiH, koje trebaju pristupiti donošenju Programa općih mjera, a na osnovu kojih će klijentima olakšati servisiranje kreditnih i drugih obaveza prema banci.

 

U ponedjeljak odluka treba biti donesena, ali i usaglašena sa Agencijom za bankarstvo RS-a. Kada odluka stupi na snagu, ona će se odnositi i na privredne subjekte kao i na stanovništvo. Krediti poslovnih subjekata i fizičkih lica reprogramiraju se za tri mjeseca bez dodatnih obaveza, zateznih kamata isl. Po proceduru klijenti se trebaju obratiti svojoj banci i ispuniti zahtjev ili to učiniti elektronskim putem. Zahtjev za reprogramiranje kredita dužnika koji imaju stabilna primanja i depozit u bankama neće biti odobren – istakli su iz Agencije za bankarstvo FBiH.

Bitno je naglasiti da je bankarski sektor likvidan i da funkcioniše bez problema.

“Novac za građane je siguran i naši bankomati su redovno snabdjeveni novcem. Ovim putem apelujemo na naše klijente da ako nemaju veliku potrebu da zaista ne dolaze u banku već da podižu novac na bankomatima te da prilikom plaćanja koriste kartice kako bi se minimizirao kontakt sa novčanicama kao potencijalnim izvorom zaraze” – kazala je Berina Belkić, voditelj Odjela za PR i marketing NLB Banke.

A da je bankarski sektor stabilan i spreman i na veće ekonomske udare potvrdili su nam i iz federalne agencije za bankarstvo. Bitno je istanuti da će bankarski sektor kao cjelina donijeti niz mjera za ublažavanje negativnih efekata.