Kako do subvencije za toplotne pumpe ili utopljavanje objekata u Tuzli?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Utopljavanje objekata i ugradnja toplotnih pumpi kao ekološki prihvatljivog zagrijavanja objekata, dvije su mjere koje se provode u cilju smanjenja aerozagađenja na području Tuzle. Projekat je pokrenut u ovoj godini, za što je izdvojeno 500 hiljada KM, a sredstva se dodjeljuju fizičkim licima putem javnog poziva. Do sada su dva puta objavljivani pozivi, ali je mali broj prijavljenih potencijalnih korisnika ovih mjera.

”Po izradi preliminarne liste korisnika koji ispunjavaju opće uslove raspisat će se treći javni poziv, imajući u vidu to da je Odlukom Gradskog vijeća propisano da će se dodjela sredstava vršiti kroz sukcesivno raspisivanje javnih poziva sve dok postoje raspoloživa sredstva u budžetu za ovu namjenu”, navodi Amir Razić, šef Odjeljenja za komunalne, normativno-pravne i opće poslove Grada Tuzla.

Tokom dva javna poziva prijavljeno je 30-tak aplikanata, a novca ima za oko stotinu. Maksimalan iznos koji može biti dodijeljen aplikantu je pet hiljada KM. Tokom drugog javnog poziva, 60 posto prijavljenih ispunilo je uslove javnog poziva, što je daleko bolji rezultat u odnosu na prvi javni poziv, kada su tek dva aplikanta od njih 20 ispunila uslove.

”Pravo učešća imaju vlasnici individualnih stambenih i individualnih stambeno-poslovnih objekata na području grada koji se nalaze u zonama toplifikacije. Podnosioci prijava moraju biti prijavljeni sa prebivalištem odnosno boravištem na adresi objekta koji je predmet prijave, moraju se zagrijavati na fosilna goriva i moraju biti vlasnici legalnog objekta ili objekta koji je u postupku legalizacije”, kaže Razić.

Uslov je također da u blizini objekta nije izgrađena mreža sistema daljinskog grijanja, odnosno vlasnici ne mogu dobiti načelnu saglasnost za priključenje na sistem daljinskog grijanja. Podnosilac prijave dužan je dostaviti i nekoliko izjava, a cijeli spisak potrebne dokumentacije mogu pronaći na web stranici Grada.

Nakon zatvaranja javnog poziva, nadležna Komisija obilazi aplikante, pregleda dokumentaciju i utvrđuje liste onih koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva. Po objavi preliminarne liste, podnosioci su također dužni dostaviti dokaz o energetskom pregledu objekta. Rok za to je 45 dana.

”Taj energetski pregled će da definiše karakteristike objekta, kao na kućanskim aparatima, definisat će njegov energetski razred, od A do F kojem razredu pripada”, navodi Amel Husić, rukovodilac Sektora razvoja JP Centralno grijanje d.d. Tuzla.

Ovaj pregled vrše ovlaštene osobe i firme, a listu građani mogu pogledati na web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Cijene energetskog pregleda objekta različite su od firme do firme, no Grad Tuzla u ovom dijelu odlučio je sufinansirati troškove građanima sa po 2 KM po metru kvadratnom objekta koji je predmet zahtjeva za utopljavanje ili nabavku pumpe. Jer upravo od karakteristika objekta zavisit će, da li će neko biti odabran za proces utopljavanja ili sufinansiranje nabavke toplotnih pumpi.

”Pa tako naprimjer, u potrošnji toplinske energije po metru kvadratnom od nula do 100 kilovat sati po metru kvadratnom na godišnjem nivou, ti objekti će ići na sufinansiranje toplinskih pumpi”, ističe Husić.

Objekti u kojima se energetskim pregledom pokaže da troše više od 100 kilovat sati po metru kvadratnom toplinske energije, moći će dobiti sredstva za utopljavanje objekata, a u periodu od dvije godine u obavezi su ugraditi toplotne pumpe. Naravno, već naredne godine imaju pravo aplicirati za sredstva za nabavku ovih pumpi. U Gradskoj upravi se nadaju da će građani pokazati veći interes za ovaj projekat i da će sredstva predviđena za ovu godinu biti utrošena u cjelosti. Treći javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja trebao bi biti objavljen tokom augusta.