Kako dobiti sredstva za ugradnju toplinskih pumpi i podstanica, peći na pelet?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Aerozagađenje je jedan od najvećih problema tokom zimskog perioda na području Tuzle. Jedan od poteza gradskih vlasti koji ima za cilj smanjenje aerozagađenja jeste i dodjela sredstava za utopljavanje objekata, ugradnju toplinskih pumpi i kompaktnih podstanica. Stoga je prethodnih dana raspisan šesti javni poziv za dodjelu sredstava odnosno za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja.

”Ono što je bitno posjetiti jeste da je iznos učešća grada, nakon što građani sve implementiraju i ugrade ono za šta su aplicirali: za toplotne pumpe je 50% vrijednosti investicije, a maksimalno do pet hiljada KM. Isto tako za utopljavanje 50% vrijednosti konačne investicije odnosno maksimalno do pet hiljada KM,” kaže Amir Razić, šef Odjeljenja za komunalne, normativno-pravne i opće poslove Grada Tuzla.

Ugradnja peći na pelet je novina u ovom javnom pozivu. Učešće grada u ugradnji peći je maksimalno do dvije hiljade, dok je kod kompaktnih toplinskih pumpi učešće grada planirano maksimalno do četiri hiljade KM. A da bi se građani prijavili na ovaj javni poziv moraju dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija:

– Dokaz o prijavljenom prebivalištu na adresi objekta koji je predmet prijave na javni poziv – obrazac izdat od strane MUP-a TK
– Zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od šest mjeseci za objekat koji je predmet prijave na javni poziv
– Dokaz o prijavi prebivališta i izjavu br.1. dostavlja i potpisuje podnosilac zahtjeva,
– Drugu izjavu tj. saglasnost potpisuje suvlasnik objekta koji je predmet prijave na Javni poziv
– Od broja suvlasnika zavisit će i broj izjava koje se dostavljaju

”S obzirom da imamo četiri pojedinačne mjere smanjenja aerozagađenja za svaku mjeru koristit ćemo u jednakim iznosima sredstva. Dakle, po 90 hiljada za svaku od mjera. Sa ovim ukupnim budžetom od 360 hiljada mi možemo sufinansirati nešto malo više od 100 objekata,” dodaje Razić.

Eventualne nejasnoće kada je u pitanju ovaj javni poziv građani mogu otkloniti i pozivom na broj 035 307 340. Do sada su, na osnovu prethodnih pet javnih poziva, kod više od 20 objekata implementirane mjere smanjenja aerozagađenja.