Kako zagađen zrak utječe na zdravlje pluća?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Štetni utjecaj zagađenja zraka na pluća ovisi o vrsti i koncentraciji polutanata.

Akutni efekti (nastaju ubrzo nakon izlaganja visokim koncentracijama polutanata):

 • Kašalj (nadraženi dišni putevi)
 • Dispneja (kratkoća daha)
 • Piskav zvuk tokom disanja,najčešće pri izdisaju,a koji je rezultat suženih dišnih puteva (Whezzing).
 • Napad astme kod osjetljivih osoba.

Hronični efekti

Veća učestalost  plućnih bolesti, poput hronične opstruktivne plućne bolesti (HOPB) i raka.
Godine 2013., Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) obajvila je podatake o kancerogenom efektu zagađenog zraka na ljude, a na temelju širokog epidemiološkog istraživanja o toj temi.

Ko je u riziku?

 • Osobe sa postojećim plućnim stanjima (npr. Astma ili HOPB) imaju veću vjerovatnoću da će razviti komplikacije i negativne efekte povezane sa zagađenjem.
 • Djeca i stariji ljudi

Kako smanjiti štetu?

 • Smanjiti naporne vježbe u vanjskim, zagađenim okruženjima .
 • Izbjegavati područja sa velikim zagađenjem, kao što su glavni putevi.
 • Smanjiti vrijeme provedeno vani kada su razine zagađenja na najvišem nivou.
 • Osigurati da su lijekovi za inhalatore, ako su propisani, lako dostupni.
 • Redovno koristiti lijekove za prevenciju (za astmatičare).

Držati prozore zatvorenim i podesiti klima uređaj da reciklira zrak u automobilu.