Kakve su obaveze iznajmljivača privatnog smještaja u Tuzli?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Grad Tuzla je u zadnjih petnaest godina postao atraktivna destinacija, kako za domaće, tako i strane turiste zbog velikih turističkih potencijala, prvenstveno slanih jezera u centru grada, jedinih u Evropi, za koji je Gradu Tuzli dodijeljena druga nagrada ”Odisej” Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO) za 2012. godinu za inovacije u javnim politikama i upravljanju,a za projekat ”Valorizacija prirodnog naslijeđa – Panonska slana jezera u Tuzli”.

Time je i zainteresovanost građana Tuzle, koji imaju objekte za iznajmljivanje, postala veća,  kao i potreba za iznajmljivanjem objekata za pružanje usluga smještaja od strane fizičkih lica u domaćinstvu – iznajmljivača.

S obzirom da važećom zakonskom regulativom kod registracije pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu nije predviđena mogućnost registracije pružanja ovih usluga u dopunskom, nego samo u osnovnom zanimanju,Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu i Turistička zajednica Grada Tuzle suodržali niz sastanaka sa predstavnicima Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Porezne uprave FBiH, na kojima je konstatovano da,iako se iznajmljivači tretiraju u sklopu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, iznajmljivanje smještajnih kapaciteta nije djelatnost, niti obrt, te ne podliježe zakonima i propisima koji reguliraju djelatnosti ili obrt.

Imajući navedeno u vidu, omogućena je registracija pružanja uslugeiznajmljivanja smještaja od strane fizičkih lica u domaćinstvu – iznajmljivača,prilikom čega će se,uz dostavljenu dokumentacijuutvrđivati minimalno-tehnički uslovi i uslovi za kategoriju objekta (vrsta i kategorija), a ne izdaje se odobrenje za rad.

U skladu sa aktima Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Porezne uprave FBiH, svaki iznajmljivač je obavezan da prijavi i plati porez na dohodak od pružanja usluge smještaja u domaćinstvu u skladu sa važećim Zakonom o porezu na dohodak. Prijava se podnosi na obrascu PIP-1034 Poreznoj upravi Tuzla.Navedeno se odnosi i na sve slučajeve ostvarivanja prihoda od iznajmljivanja kuća, stanova, soba i kreveta putnicima i turistima koji plaćaju boravišnu taksu, dakle, bez obzira da li se realizuje putem bookinga, airbnb-a, pik-a (olx-a) ili slično, te bez obzira da li se prihod ostvaruje preko paypall-a i sličnih servisa, preko transakcijskog računa ili u gotovini.

Također, iznajmljivač je obavezan, sva lica kojima se pruža usluga smještaja, prijaviti po dolasku i odjaviti po odlasku Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona (sistem za on-line prijavu www.prijava.ba

Turistička zajednica grada Tuzle će voditi vlastitu evidenciju stranih i domaćih turista koji borave na teritoriji grada Tuzle, po dostavljenim informacijama od strane Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.

Za iznamljivače privatnog smještaja postoji obaveza vođenja knjige stranaca i knjige domaćih turista, pri čemu strane turiste iznajmljivač prijavljuje Službi za poslove sa strancima.

Dokumentacija potrebna za izdavanje rješenja o ispunjenosti minimalnih uslova, vrsti i kategoriji objekata u domaćinstvu je slijedeća:

  1. Uvjerenje o državljanstvu BiH
  2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti
  3. Dokaz o vlasništvu objekta (ZK izvadak)
  4. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  5. Uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane pružanja usluga u domaćinstvu
  6. Potvrda o prebivalištvu vlasnika objekta (PBA 1 obrazac)
  7. Uplata takse u iznosu od 10,00 KM

”Shodno navedenom, ponovno obavještavamo sve zainteresovane građane koji imaju vlastite stambene jedinice za smještaj, a koje koriste ili namjeravaju koristiti za iznajmljivanje turistima, da je neophodno da se registruju kao iznajmljivači. U Centru za pružanje usluga građanima grada Tuzle može se preuzeti zahtjev/prijavni obrazac za registraciju, a više informacija o registraciji može se dobiti u Uredu za poduzetnike Grada Tuzle (email: [email protected])  i Odjeljenju za registraciju djelatnosti u Službi za ekonomski razvoj,poduzetništvo i poljoprivredu, kao i na telefon broj: 035/307-380”, navode iz Grada Tuzla.