Kamberović: Stotinu historičara iz cijelog svijeta dolazi u BiH na History Fest

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Udruženje za modernu historiju Sarajevo je objavljivanjem dviju knjiga završilo 2018. godinu, koja je obilježena raznim aktivnostima tog udruženja bosanskohercegovačkih historičara, a njegov predsjednik prof. dr. Husnija Kamberović u razgovoru za Fenu najavljuje velike planove i u 2019. godini, uključujući dolazak stotinu historičara iz cijelog svijeta na već tradicionalni History Fest.

– Godina 2018. pred nas je postavila brojne izazove kojima smo dobro odgovorili. U suorganizaciji sa našim partnerima priredili smo nekoliko važnih događaja, od kojih je sigurno najvažniji History Fest održan od 31. maja do 3. juna 2018. – podsjetio je prof. Kamberović.

U četiri dana oko 70 historičara iz postjugosavenskih zemalja, Njemačke, Austrije, Francuske, Rusije, SAD, Turske i Kine sudjelovalo je na skupu u više od 20 javnih događaja: okruglih stolova, predstavljanja knjiga, panel diskusija i razgovora, izložbi, a organizirana je i premijera dokumentarnog filma i razgovor sa režiserom Lordanom Zafranovićem.

Osim toga, Udruženje je u aprilu prošle godine bilo suorganizator naučnog skupa u Mostaru posvećenog bh. naučnicama i njihovom istraživačkom radu kroz historiju, a u drugoj polovici godine je promovisalo nekoliko knjiga koje je objavilo Udruženje, kao i knjiga koje su bile zanimljive bh. javnosti.

– Tako smo organizirali i promociju knjige o Jovanki Broz, historiji jugoslavenske ideje, sukobu Jugoslavije i SSSR 1948. i njegovim posljedicama i druge – kazao je prof. Kamberović.

Kao posebno važnu istaknuo je izdavačku djelatnost Udruženja.

– Osim izuzetno vrijedne knjige Rafa Dizdarevića o njegovom viđenju sukoba Jugoslavije i SSSR, skupa sa jednim od najutjecajnijih izdavača historiografske literature u postjugoslavenskim zemljama, izdavačka kuća Srednja Europa iz Zagreba, objavili smo knjigu Svetozara Borojevića “Kroz Bosnu”: Ilustrirani vodič c. – k. Bosanske željeznice i Bosanskohercegovačke državne željeznice Doboj – Simin Han, dok su posljednje dvije naše knjige, Na margini povijesti i Jugoslavija u historiografskim ogledalima, zbornici radova mladih autora u kojima govorimo o marginalnim skupinama u bh. historiji, odnosno o tome kako se tokom historije mijenjala slika o stvaranju jugoslavenske države početkom 20. stoljeća – naveo je prof. Kamberović.

Istaknuo je kako je to sve razultat dobre saradnje sa fondacijama, ministarstvima i drugim udruženjima čiji uredi se nalaze u BiH, među kojima su fondacija Heinrich Böll, Fond Otvoreno društvo, forumZFD, ali i povezivanja sa projektima koje realiziraju u suradnji sa nekim univerzitetima i fondacijama izvan BiH, prije svega sa Univerzitetom Humboldt iz Belina.

Udruženje u 2019. ima velike planova. Prije svega će biti fokusirani na History Fest, koji ove godine šire i izvan Sarajeva (Banja Luka, Konjic, Mostar). Okosnicu će činiti rasprave o globalnom kontekstu i regionalnim specifičnostima rušenja socijalizma u istočnoj Evropi.

Očekuje se sudjelovanje oko stotinu naučnika iz gotovo svih zemalja svijeta, te veliki broj doktoranata i studenata za koje će biti pripremljeni posebni projekti.

– Na History Festu će biti i velikih iznenađenja, pa zato o njima sada ne mogu govoriti. Nadamo da ćemo u 2019. nastavit saradnju sa fondacijom Heinrich Böll u realizaciji dugoročnog projekta Historiografija i nacionalizam, koga vodi docent Amir Duranović, te da ćemo završiti druge započete projekte – istaknuo je prof. Kamberović.

Naveo je da se radi o projektu o historiji Sarajeva, stanju historiografije u BiH u regionalnom kontekstu, te da će konačno objaviti i prvi broj svoga časopisa, koji dugo i temeljito pripremaju.

Također je kazao da je Udruženje za modernu historiju Sarajevo malo i mlado strukovno udruženje, ali i da ima ambicije izrasti u velikog i važnog regionalnog partnera u historiografskim istraživanjima,

Prof. Kamberović vjeruje da će njihov rad još više potaknuti i druge ozbiljne naučne institucije da se u svom radu što više uključuju u međunarodne asocijacije i međunarodne projekte, jer jedino na taj način mogu biti vidljivi u svijetu nauke.