Kampanja OSCE-a ”Moj grad bez smeća” – Učestvujte na konkursu!

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Samo 10 posto ambalažnog otpada u koji spadaju plastika, papir i ostali iskoristivi materijali u Bosni i Hercegovini se reciklira. No, poraznija je činjenica da ovaj otpad često završi u vodotocima i na lokalnim izletištima.

”Vodotoci su nam puni smeća, izletišta su vrlo često zatrpana smećem. Vozeći se ulicama vidimo da ima puno smeća da recimo čak i vozači izbacuju smeće. Tako da smo uvidjeli da je ovo pitanje na koje treba obratiti više pažnje,”  – kaže  Dragica Karadžin, predstavnica Ureda OSCE-a u Tuzli. 

Upravo zbog toga OSCE je krenuo u konkretna djelovanja: čišćenje Ilinčice i sadnja stabala – samo su neke od implementiranih akcija u prethodnom periodu. S druge strane, OSCE želi raditi i na osvještavanju građanstva.

”Ove godine ćemo podržati akciju Let’s do it i želimo da podržimo sve one odgovorne i savjesne građane koji žele da stvaraju ljepši ambijent i da ukažemo na loš odnos, da podignemo ekološku svijest i pokažemo jedan brižniji odnos prema okruženju. Sve što vidimo utiče na kvalitetu života svih nas,” smatra Karadžin.

Osim akcije čišćenja, građani se aktivno informišu o ovom problemu. Da bi se stvari mijenjale na bolje potrebno je edukovati i nove generacije koje dolaze, kažu iz OSCE-a. Vođeni tom intencijom Ministarstvo za obrazovanje i nauku TK u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovinu raspisalo je konkurs za učenike srednjih škola u TK od prvog do trećeg razreda.

”Očekuje se da će škole i pojedinci učenici dostaviti filmove koje će snimati ili na mobilnim uređajima ili kamerama i koji će se odnositi na zaštitu okoline. Planirano je da će komisija pregledati sve radove, predviđene su i nagrade za škole u vidu opreme koja će im koristiti u daljem radnju,” objašnjava Nihad Mešić, službenik za obrazovanje OSCE-a u Tuzli.

Prednost pri izboru najboljeg filma imat će oni koji su urađeni na kreativan način, oni koji iskazuju konstruktivnu kritiku postojećeg stanja, ali i predlažu kako unaprijediti zaštitu životne sredine. Filmovi treba da budu dostavljeni u Ured OSCE-a u Tuzli najkasnije do 15. septembra 2019. godine.

”Ne možemo kriviti ni institucije ni velike sisteme na bačeno smeće pored puta. Za to su odgovorni građani i građani mogu učiniti i da se ovaj problem riješi!” – zaključuje Dragica Karadžin, predstavnica Ureda OSCE-a u Tuzli.