Kampanja protiv rodno zasnovanog nasilja – Isključimo nasilje, isključimo stereotipe

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Nasilje nad ženama i djevojčicama i dalje je u velikoj mjeri prisutno na teritoriji naše zemlje. Podaci istraživanja OSCE-a govore da je 48 posto žena bar jedanput u životu bilo izloženo nekom obliku nasilja. Nevladine organizacije ukazuju na ovaj problem, te govore o uzrocima nasilja. U BiH još uvijek nema jedinstvene baze podataka o broju osoba koje su izložene nasilju.

”Mi baratamo sa nekom okvirnom cifrom od tri hiljade intervencija, to nije tri hiljade slučajeva jer različite institucije reaguju na jedan slučaj više puta s obzirom na kompleksnost nasilja, ali baratamo s tom nekom cifrom od tri hiljade intervencija od strane sistema godišnje” – istakla je Minja Damjanović, voditeljica projekta sprječavanja nasilja nad ženama u organizaciji UN Women BiH.

Cilj kampanje ”16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” u okviru koje je organizovan i događaj u Tuzli je prevencija nasilja nad ženama, s posebnim akcentom na propitivanje rodnih stereotipa. Tokom događaja, mladi ljudi sa osobama iz struke razgovarali su o tome kako rodni stereotipi utiču na nasilje nad ženama i djevojčicama.

”Ove godine mi kampanju vodimo pod dva slogana ”Isključimo nasilje” i ”Isključimo stereotipe” i na taj način želimo ukazati na jedan od vrlo važnih uzroka nasilja nad ženama i nasilja u porodici, to su rodni stereotipi, odnosno negdje uvriježeni stavovi u društvu vezano za naše razumijevanje pozicija muškaraca i žena” – naglasila je Minja Damjanović, voditeljica projekta sprječavanja nasilja nad ženama u organizaciji UN Women BiH.

Ovom prilikom razgovaralo se i o zakonskoj regulativi koja tretira zaštitu žena od nasilja. Stručnjaci iz prakse mišljenja su da je Zakon o zaštiti od nasilja u porodici potrebno mijenjati.

”Dakle da se adresira problem tamo gdje mu je mjesto, odnosno da se počinilac tereti za ono što je uradio, da mu društvo stavi do znanja da je on počinio krivično djelo i da je odgovoran za to nasilje, da treba mijenjati svoje obrasce ponašanja kako bi se ponašao na nenasilan način” – kazao je Elmir Ibralić, psihoterapeut.

Također je istaknuto da je potrebna bolja provedba Pravilnika o psihocijalnom tretmanu, ugradnja određenih standarda, ali i zapošljavanje novog kadra koji radi sa osobama koje trpe nasilje i počiniocima nasilja. Stručnjaci predlažu individualan rad s tim osobama, što do sada nije bio slučaj, jer se radilo grupno. Kampanja ”16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” završava se 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava.