21.7 C
Tuzla
04.07.2022.

Kampanjom “Sigurni na mreži” poduzimaju se značajni koraci zaštite od kompjuterskog kriminala

Početkom aprila ove godine Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona zvanično je počela aktivnosti na realizaciji javne kampanje pod nazivom “Sigurni na mreži”, koja za cilj ima prevenciju izvršenja krivičnih djela iz oblasti kompjuterskog kriminala. Kampanja je usmjerena prema tri ciljne grupe i to pravna lica, fizička lica, te djecu odnosno maloljetnike.

Što se tiče zaštite djece i maloljetnika, u protekla dva mjeseca realizovana su edukativna predavanja gdje su učenici upoznati sa svim rizicima sa kojima se mogu susreti korištenjem tehnologija ali i načinima zaštite i ono što je najbitnije ukoliko posumnjaju da su žrtve sajber kriminala da se uvijek obrate svom roditelji, staratelju ili odrasloj osobi u koju imaju povjerenja”, kazala je Amra Kapidžić, glasnogovornica Uprave policije MUP-a TK.

U okviru kampanje danas su službenici Uprave policije MUP-a TK građanima podijelili promotivni materijal, dali osnovne informacije o načinima izvršenja krivičnih djela, te su im kroz razgovor ukazali na jednostavne korake koje mogu poduzeti kako bi se zaštitili na internetu i kako ne bi postali žrtva kompjuterskog kriminala.

S druge strane, kada su u pitanju privredna društva na području Tuzlanskog kantona poseban akcenat je stavljen na ona društva čija je primarna poslovna djelatnost komunikacija putem elektronske pošte. Prema podacima Uprave policije MUP-a TK najveći iznos kompjuterske prevare u privrednom kriminalu iznosio je 180.000 dolara.

“ Kada govorimo o krivičnim djelima, prema krivičnom Zakonu to su računalna prevara, krivotvorenje, sabotaža, gdje se informaciono komunikacijske tehnologije koriste kao sredstva za izvršenje krivičnih djela. Kada je riječ o privrednim subjektima, napadač presijeca e-mail komunikaciju između privrednih subjekata u BiH i njihovih poslovnih partnera u inostranstvu, mijenja podatke i novac koji se uplaćuje ide na pogrešne račune, odnosno na račune napadača”, dodaje Kapidžić.

Iz godine u godinu broj prijava kompjuterskog kriminala je u porastu, a kako je takav vid kriminala međunarodnog karaktera i sama istraga predstavlja jedan složen proces. Najveći problem u procesu istrage predstavlja udaljenost žrtve od počinioca, odnosno žrtva sajber kriminala i počinioc u većini slučajeva ne dolaze iz iste države, pa čak ni sa istog kontinenta. Istraživanja Uprave policije MUP-a TK pokazala su da najveći broj počinitelja dolazi iz Nigerije i Rusije.

“To je jedan od razloga zbog čega smo se odlučili da pored represivnog dijela djelujemo i preventivno odnosno da skrenemo pažnju i široj javnosti da poduzmu određene korake i da nikom ne ustupaju svoje lične ili finansijske podatke”, istakla je Amra Kapidžić, glasnogovornica Uprave policije MUP-a TK.

Šestomjesečna javna kampanja pod nazivom “Sigurni na mreži” u narednom periodu realizovat će se i na području drugih gradova i općina Tuzlanskog kantona.

POSLJEDNJE DODANO