Kantonalna inspekcija Tuzla: U ovoj godini 12 hiljada kontrola

Kantonalna inspekcija Tuzla: U ovoj godini 12 hiljada kontrola

Objavio: -

Plan rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla u ovoj godini, sličan je onome iz 2015-te. Tim dokumentom planirano je 12 hiljada kontrola. Fokus će biti na suzbijanju sive ekonomije, kažu inspektori.

”Nećemo vršiti korekciju u odnosu na 2015. godinu. Provodit ćemo i jednu vrstu akcija ukoliko se ukaže potreba, odnosno ukoliko subjekti nad kojima se vrši kontrola, budu imali propuste u radu”, kaže v.d. direktora Uprave Amel Mehanović.

U svakom slučaju, kažu da žele biti korektivni faktor, savjetodavno tijelo prema privrednim subjektima. Međuti, milosti neće imati za ”rad na crno”.

”Osnovni fokus je suzbijanje nelegalnog rada”, ističe Irina Dugonjić, glavna inspektorica za promet roba, usluga i saobraćaja.