Klub vijećnika Saveza za bolju budućnost Tuzla poziva gradske službe da se...

Klub vijećnika Saveza za bolju budućnost Tuzla poziva gradske službe da se posvete problemu aerozagađenja

Objavio: -

Povodom zabrinjavajuće i alarmantne situacije u vezi aerozagađenja u našem gradu i činjenice da je Tuzla drugi najzagađeniji grad u Europi proteklih dana pozivamo Gradonačelnika i gradske službe da se hitno posvete riješavanju ovog problema s obzirom da se za sada ništa ne poduzima vezano za zaštitu zdravlja naših građana.

Klub vijećnika SBB-a je uložio maksimalan napor kako bi se pomoglo u riješavanju ovog problema, ali očigledno je da ne postoji želja za sporovođenjem odluka koje se donesu a koje bi predstavljale konkretan napredak po ovom pitanju.

Prilikom usvajanja Budžeta Grada za 2018. godinu Klub vijećnika SBB-a je podnio amandman kojim smo tražili da se sva sredstva dobijena od naknade za rad TE Tuzla usmjere na toplifikaciju grada kako bi se smanjilo aerozagađenje. Amandman je na sjednici Gradskog vijeća odbijen od strane Gradonačelnika, ali je ubrzo zbog velikog pritiska građana donesena odluka da se prilikom rebalansa Budžeta izdvoji 85% sredstava od naknade od rada TE za toplifikaciju grada. Istu odluku smo podržali jer je to najvećim dijelom naš amandman.

Na tematskoj sjednici vezanoj za aerozagađenje, održanoj 23.01.2018. godine jedan od zaključaka je bio da nas gradske službe svaka 3 mjeseca izvještavaju o tome šta su uradili po pitanju smanjenja aerozagađenja. Izvještaj je dostavljen dva puta i to na insistiranje Kluba vijećnika SBB-a ali u istoj informaciji nije navedeno koliko je sredstava, i na šta su ista utrošena, za smanjenje aerozagađenja. Zanima nas na šta je utrošeno 3,3 miliona KM koja su uplaćena do 01.09.2018. godine od naknade od rada TE koja su prikazana u prihodima za 2018. godinu, budući da tu informaciju nismo dobili a od izuzetno je bitnog značaja.

Na prijedlog Gradskog odbora SBB-a Tuzla naša zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentu FBiH u prethodnom sazivu, gđa Zikreta Odobašić, podnijela je inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenim radom termoelektrana kako bi se sredstva trošila isključivo na projekte od interesa za lokalnu zajednicu (projekte ekologije, infrastrukture, itd) a ne na krpljenje budžetskih rupa kao što je slučaj sa našim Budžetom. Zanimaju nas i rokovi do kada će odluke biti ispoštovane, ali ni to nismo dobili.

Ono što posebno zabrinjava je pasivnost i nebriga gradskih vlasti i Gradonačelnika po pitanju ovog problema jer stičemo dojam da se više bavimo drugim stvarima a ne najbitnijom, od koje ovise zdravlje i životi naših građana.

Građani su nam dali povjerenje, tu smo da branimo njihove interese i podržat ćemo sve odluke koje su za dobrobit naših građana i bolji kvalitet života. Ali napominjemo da poslije donošenja odluka iste treba i sprovesti u djelo, a neko u ovom gradu očigledno ima problem sa tim.