Klub vijećnika SDA: Širenjem mreže toplifikacije spasimo se smrtonosnog smoga u Tuzli

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Klub vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla je predsjedavajućoj Vijeća prof. Nataši Perić podnio inicijativu da na osnovu člana 59. Poslovnika o radu GV hitno zakaže vanrednu tematsku sjednicu Gradskog vijeća Tuzla pod nazivom „Urgentno rješavanje problema aerozagađenja u Tuzli“.

„ Do sada Grad Tuzla je dobio oko 25 miliona KM po osnovu  Zakona o izdvajanju dijela prihoda od rada Termoelektrane. Evidentno je da imamo kvalitetan sistem daljinskog grijanja, a veoma malo se radi na širenju mreže toplifikacije. Nema prepreka da uklonimo sva individualna ložišta. Termoelektrana je zagađivač i trebamo nastojati u tom pogledu da se obezbijede postrojenja za odsumporavanje, ali ono što mi možemo uraditi jeste širenje mreže toplifikacije kako bi se uklonila individualna ložišta koja u značajnoj mjeri doprinose zagađenju zraka u Tuzli. Najveća prepreka je politika Gradske uprave, a to je politika neravnomjernog razvoja koja ne prepoznaje prioritete. Dakle, ako dobijemo oko 5 miliona KM-a godišnje po tom osnovu, prioritet bi trebalo da budu upravo projekti kojima bi se postigli najveći ekološki efekti. U ovom slučaju to je širenje mreže toplifikacije i subvencije prilikom nabavljanja mjerno-regulacionih stanica „ – navodi se u saopštenju Kluba vijećnika SDA.