Ko će biti pošteđen plaćanja komunalne naknade u Tuzli? /VIDEO/

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu usvojen je jednoglasno na sjednici Gradskog vijeća. Budžet za narednu godinu iznosit će oko 62 miliona maraka. Vijećnicu također raspravljali o komunalnoj naknadi i utvrdili koje će kategorije biti oslobođene plaćanja…