Ko će biti pošteđen plaćanja komunalne naknade u Tuzli?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vijećnici Stanke demokratske akcije u Gradskom vijeću Tuzla nakon usvajanja Nacrta Budžeta grada Tuzla za narednu godinu napustili su sjednicu izražavajući protest zbog Odluke o komualnom redu koja je usvojena na jednoj od prethodnih sjednica.

“Mi nismo glasali za ovu Odluku, ona je od samog početka na klimavim nogama puna propusta. Ne želimo da učestvujemo u saniranju štete koja je nastala pod pritiskom javnosti. Danas imamo donošenje Odluke o subvencijama, nismo glasali za tu odluku, želimo da se Odluka ukine do nekih vremena kada građani budu imali bolje plate i kvalitetnije komunalne usluge.”, rekao je Mirza Tupajić, predsjednik Kluba SDA u Gradskom vijeću Tuzla.

Odluka o uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje komunalne naknade koju su danas usvojili vijećnici podrazumijeva oslobađanje od plaćanja komunalne naknade socijalno ugrožene građane Tuzle, penzionere, članove porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog borca i umrlog ratnog vojnog invalida, nezaposlene demobilisane borce, korisnike stalne novčane pomoći, članove porodice RVI i korisnike prava na ličnu invalidninu, dodatka za njegu i pomoć od stane drugog lica.

“Sve te kategorije treba 100 posto da budu subvencionirane i da ne plate komunalnu naknadu. Ostali, prema Zakonu koji je donio Kanton treba da plate, a to je 5 KM mjesečno, a namjena tih sredstava je za čišćenje snijega, pranje ulica, šišanje trave, ima veze i sa otpadnim vodama itd.”, istako je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Još prije mjesec dana kada je pokrenuta priča oko komunalnih naknada, pojedini vjećnici ukazivali su i na mogućnost provedbe istog tog zakona, ali na mnogo jeftiniji način po građane. Da je ovaj Zakon elastičan, pokazali su i primjeri njegove primjene u drugim lokalnim zajednicama na području TK. Pa tako, na području grada Živinice komunalnu naknadu plaćaju samo pravna lica, ali ne i fizička odnosno građani. Isti slučaj je i u Lukavcu, dok se u Srebreniku i Gradačcu ona ne plaća. Gračanica je uvela plaćanje komunalne naknade još 2007. godine, ali je ona simbolična, pa tako vlasnik stana od 60 kvadrata plaća godišnju komunalnu naknadu u iznosu od 9,45 KM, dok će u Tuzli za istu kvadraturu platiti 60 KM.

Živinice – plaćaju samo pravna lica

Gračanica – komunalna naknada od 2007. godine simbolična

Srebrenik – ne plaća se komunalna naknada

Lukavac – plaćaju samo pravna lica

Gradačac – ne plaća se komunalna naknada

Tuzla – plaćat će i fizička i pravna lica

Zakon o komunalnim djelatnostima kantona nije dao prostor za oslobađanje od plaćanja naknade sve građane Tuzle, tvrdi Imamović, te dodaje da je ipak ostalo prostora za subvenciju. Vijećnici pojedinih klubova na anrednim sjednicama insistirat će da Odluka o komunalnom redu koja građanima predstavlja još jedan namet i udar na džep pretrpi izmjene u visini naknade, otvorena je i opcija da Gradsko vijeće uputi Incijativu o izmjeni Zakona na kantonalnom nivou, te se nadaju da će naići na odobrenje i u ovom smislu. Vijećnici su danas usvojili i Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu. Budžet za narednu godinu iznosit će oko 62 miliona maraka. Najviše sredstava planira se izdvojiti za komunalnu infrastrukturu.

“Kao projekti koji će se javiti su gradsko groblje, uređenje parka na Sjenjaku, i dalje smo socijalnoj oblasti posvetili veliki značaj. Povećana su sredstva za ovu oblast i ovdje mislim na sva davanja, povećana su sredstva za 16 posto. Mislim na sva davanja, bilo da je u pitanju korisnici BIZ-a, socijalne zaštite, kamate za mlade.”, rekla je Suada Isaković, šefica Službe za budžet i finansije Grada Tuzla.

“Kada je riječ o Nacrtu Proračuna za 2020. godinu, Klub HDZ-a BiH će analizirati pozicije i dati eventualne primjedbe i amandmane na isti. Ono što je Vama poznato jeste da amandmani koje opozicija svaki put podnese da nisu propraćeni od strane većine.”, istakla je Jasminka Mijatović, predsjednica Kluba HDZ-a BiH u GV Tuzla.

“Ovdje je što treba istaći usvojeno. Tu je i povećanje sredstava za socijalne naknade, ali i 100 hiljada KM za liječenje djece koja se ne mogu liječiti u BiH za troškove roditelja koji će ići s njima, za što smo se zalagali.” , dodao je Mirnes Ajanović, vijećnik BOSS-a

„Tražio sam subvenciju za mlade, jer smo ove godine imali 60 hiljada KM, a vidimo da je po broju prijavljenih mladih ljudi na Javni poziv bilo puno više i da su mala sredstva. Mislim da bi minimilno trebalo da bude 150 hiljada KM po broju prijavljenih do sada.”, dodao je Nedžad Malikić, predsjednik Kluba Tuzlanske alternative u GV Tuzla.

O Nacrtu Budžeta vodit će se javna rasprava, a na osnovu javne rasprave i usvojenog Nacrta, Služba za budžet i finansije pripremit će prijedlog Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu.