Ko je kriv što još uvijek nije počela izgradnja TE Banovići ?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Rudari Zenice i Breze tokom prošlog mjeseca, svoje negodovanje zbog neisplaćenih plaća iskazali su štrajkom, zbog neinvestiranja i loših uslova rada štrajkom su prijetili i Krekini rudari. Rudari Stranjana zatvorili su se u ovoj jami zeničkog rudnika, nakon što je najavljen završetak ekspoatacije na ovom mjestu i potpuno zatvaranje jame, a zbog straha od odpuštanja, negodovanja zbog ulaska u Koncern i stagnacije projekta izgradnje Termoelektrane, ovu sedmicu započeli su štrajkom i rudari RMU Banovići.

Zeničani su u međuvremenu dobili plaću, pomirili se sa činjenicom da se jama Stranjani zatvara, Tuzlaci odustali od štrajka, a Banovićani nastavili voditi bitku s Federalnom Vladom.

I dalje odbijaju ući u Koncern Elektroprivrede BIH, u kojem su već sada, svi ostali rudnici u Federaciji, jer se bolje otpuštanja, ali i smanjenja cijene uglja, a kao najveći problem i dalje ističu blokadu izgrade Termoelektrane u ovom rudniku. Krivca vide i to javno kažu, u premijeru FBiH Fadilu Novaliću.

Na te tvrdnje jučer je reagovao Klub federalnih zastupnika Stranke demokratske akcije (SDA), stajući u odbranu premijera.

„Netačna je tvrdnja da će RMU “Banovići” d.d. Banovići ući u Koncern JP Elektorpirvreda BiH, odnosno da program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH to uopće predviđa. Netačne su i  tvrdnje o odustajanju finansiranja i izgradnje Termoelektrane Banovići Blok 1-350 MW. Vlada Federacije BiH je na 193. sjednici održanoj 3. septembra ove godine prihvatila informaciju resornog ministarstva, o dosad realiziranim aktivnostima uz zaključak da podržava realizaciju ovog projekta kojim je zadužila NO i Upravu Društva RMU “Banovići” da nastave započete aktivnosti vezane za ovaj projekt – navodi se u saopćenju.

Vlada FBiH odlučna je RMU Banovići nastavlja sa prestrukuriranjem rudnika.

No, Banovići i dalje tvrde isto:

„Vlada FBiH donijela je Odluku o prestruktuiranju elektroenergetskog sektora FBiH, koja je juče skinuta sa dnevnog reda sjednice Parlamenta BiH, a u kojoj jasno stoji da će pored sedam rudnika FBiH, koji su već u Koncernu, biti i rudnik Banovići kao preduzeće sa većinskim državnim kapitalom.

Takođe Programom prestruktuiranja jasno je planirano smanjenje cijene uglja, kao i smanjenje broja radnika, što bi se trebalo desiti u trećoj fazi sporovođenja Programa, odnosno do30.juna naredne godine.”, naveli su u svom saopćenju iz Uprave RMU Banovići.

Kada je u pitanju zastoj u izgradnji Termoelektrane u Banovićima, nizom dokumenata pokušali su potkrijepiti svoje tvrdnje, da su sve što je u moći ove Općine i Rudnika, a vezano je za pripreme za početak gradnje, odavno završili.

„Do ovog momenta Vlada FBiH nije poduzela nikakav korak u cilju realizacije preuzetih obaveza. Ono što je važno napomenuti u svrhu demantovanja izjava fedralnog Kluba zastupnika SDA, jeste činjenica da je  Rudnik Ugovor sa kineskim partnerima potpisao još u novembru 2015. godine, i da je prošlo četiri godine od kako Vlada FBiH nije preuzela niti jedan korak u finansijskom zatvarnju preostalog dijela Projekta. Takođe još jednom podvlačimo da smo sve svoje aktivnosti po pitanju ovog Projekta završili, i da sada Vlada FBiH treba da završi svoj dio obaveza.”, navode u saopćenju iz Rudnika Banovići.

Kada je riječ o prestruktuiranju, iz rudnika Banovići tvrde da je ovaj rudnik u prestruktuiranju još od 2008. godine kada su započele pripreme za izgradnju Termoelektrane Banovići. Prestruktuiranje će biti završeno do 2021. godine kada se očekuje puštanje u rad još jednog mehanizovanog čela u podzemnu ekspolataciju i transportnog sistema za otkrivku na površinskom kopu. Nakon 2021. godine RMU “Banovići” će biti osposobljen da proizvede  2,5 – 3 miliona tona uglja.

S druge strane Općinsko vijeće Banovići, saopćilo je danas da i dalje stoji iza svojih Zaključaka, usvojenih ovog ponedjeljka na vanrednoj sjednici Vijeća i od istih ni pod kojim pritiskom niti uslovom neće odustati, kao i da ni pod koju cijenu neće dati da se RMU Banovići uvuče u kako kažu „propali Koncern”.