Ko je kriv za sve manji broj transplantacija u BiH?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Otkako je Zakon o pretpostavljenom donorstvu usvojen, ništa se u BiH nije promijenilo. Jedina promjena koja je uslijedila je još manji broj transplantacija, u ovoj godini samo sedam i to u UKC-u Tuzla. Nije kriva svijest građana BiH, ni Donorska mreža, nego zdravstveni sistem i koordinatori u kliničkim centrima koji ne rade svoj posao, tvrde iz Udruženja dijaliziranih i transplantiranih FBiH. Kažu da su evidentne opstrukcije u bolnicama, korodinatori ne razgovaraju sa porodicama moždano mrtvih pacijenata, a Federalno ministarstvo zdravstva i ZZO imaju ugovore sa sedam inostranih bolnica, četiri u Turskoj, dvije u Hrvatskoj, i jednoj u Sloveniji. Više novca utroši se na liječenje u inostranstvu, a postojeći Zakon se ne primjenjuje. Na današnji protest su došli pacijenti iz Tuzle, Zenice, Bihaća, Ključa, Viteza, Bugojna, Travnika, Lukavca, Žepča, Kaknja.

„Tražimo hitno zasjedanje Vlade u roku od 24 sata, da nam se daju čvrsta obećanja sa imenima i prezimenima i rokovima jer dosta nam je praznih obećanja da će biti bolje. Mi smo 2017. usvojili novi zakon o transplantaciji i darivanju organa međutim on još uvijek nije zaživio. Sve je gora i gora situacija. Bojim se danas da će neki pacijenti ovdje ostati možda i cijelu noć, a to može biti pogubno jer su neki danas ostali bez dijalize.“, rekao je Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH.

Više od 75 posto aparata u dijaliznim centrima odavno su premašili broj radnih sati, što dovodi u pitanje kvalitet dijalize, a u konačnici i do čak 400 smrti u toku jedne godine. Odgovornost za ovu oblast medicine, koja se oslanja na građane tražit će na svim nivoima vlasti počevši od Vlade FBiH. Muhamed Kadrić iz Zenice je 17 godina na dijalizi i najbolje zna kako izgleda svaki d rugi dan provesti pored „aparata koji mu produžava život“.

„Mi koji smo već malo duže na dijalizi već smo oboljeli toliko da ne možemo biti kandidati za transplantaciju. Zato se zalažemo da sistem transplantacije u našoj državi zaživi što prije, da ide odozdo prema gore da ima transplantacija, da se bolesnici nadaju da mogu primiti organ dok još mogu, a kada ne mogu, onda ostaje samo dijaliza!“, dodao je Muhamed Kadrić.

Iz Federalnog ministarstva zdravstva navode da razumiju nezadovoljstvo pacijenata trenutnim stanjem u oblasti transplantacijske medicine u FBiH, odnosno malim i nedovoljnim brojem transplantacija koje se obavljaju u Federaciji. Iz Ministarstva naglašavaju da je oblast transplantacijske medicine u FBiH u cjelosti pravno regulirana, kao i da su donijeti svi podzakonski akti koji omogućavaju da se program transplantacije u Federaciji BiH provodi nesmetano i u skladu sa etičkim i stručnim standardima.

„Neophodno je da zdravstvene ustanove ulože dodatne napore kako bi sve ove pretpostavke zaživjele u praksi i kako bi se u zdravstvenim ustanovama obavljao veći broj transplantacija. Ovo iz razloga što se, podsjećamo, detektiranje potencijalnih donora organa (utvrđivanje moždane smrti) i razgovor s porodicom u smislu dobivanja pristanka na darivanje organa, kao i u konačnici sama transplantacija obavlja u zdravstvenim ustanovama – pojašnjava Ministarstvo zdravstva FBiH u saopćenju. Ministarstvo također ističe da su osnivači zdravstvenih ustanova odgovorni za investicijsko ulaganje i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova čiji su osnivači, te će i od Vlade Federacije BiH tražiti da se obrati vladama kantona sa zahtjevom za ispunjavanje te zakonske obaveze.„

Ministarstvo je danas upoznalo Vladu FBiH o zahtjevu Udruženja za organiziranje hitne sjednice Vlade FBiH na temu transplantacijske medicine i dijalize u FBiH, uz prijedlog da toj sjednici prisustvuju i direktori kliničkih centara, nadležnih federalnih zavoda, kao i predstavnici kantonalnih vlada.