Kolegij gradonačelnika: Grad i Kanton zajedno će završiti Stadion Tušanj?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Kolegij gradonačelnika Tuzle danas je, između ostalog, razmatrao Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za prvih šest mjeseci 2019. godine, kao i Informaciju o toku realizacije projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, sa posebnim osvrtom na završetak izgradnje Stadiona Tušanj.

Ukupno planirana sredstva u Budžetu Grada Tuzla za 2019. godinu iznose oko 65,5 miliona KM i obuhvataju prihode i primitke koji se planiraju ostvariti u 2019. godini, procijenjeni suficit iz prethodne godine i neutrošeni dio kreditnih sredstava. Na kolegiju gradonačelnika akcentovano je da se u ovom periodu ne računa rebalans koji je usvojen 1. jula tekuće godine. Realizacija projekata provodi se prema planu Gradskog vijeća i u skladu sa raspoloživim sredstvima, a najviše sredstava kao i svake godine planrano je za oblast komunalne infrastrukture.

„Na dan 30.06. 2019. godine u Budžetu je rezervisano 9 223 000 KM za započete projekte. Znači sredstva su obezbijeđena i procedure su u toku, bilo da je u pitanju provođenje tenderske procedure ili je već potpisan ugovor“, izjavila je Suada Isaković, šefica Službe za budžet i finansije Grada Tuzla.

Na Kolegiju je bilo riječ i o završetku gradnje stadiona Tušanj, tačnije Istočne tribine stadiona čije je projektovanje zadavalo glavobolju uposlenicima Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

„Konačno smo dobili projekat koji je revidovan, iamo dakle pozitivnu reviziju. U ovom momentu imamo gotovo pa završene sve pripremne radove za sam objekat istočne tribine. Ishodovana je nova urbanistička saglasnost i spremni smo za aktivnosti na ishodovanju odobrenja za građenje uz napomenu da se radi o izuzeto velikoj, složenoj i skupoj investiciji koja će se fazno realizirati“, kazala je Mirela Uljić, šefica Službe za komunalne poslove, izgrdanju i poslove mjesnih zajednica.  

Upravo zbog toga, Grad se raduje i pomoći Kantona, za što je, tvrdi gradonačelnik, novoimenovani premijer pokazao interesovanje.

„Raspisaćemo tender za izgradnju istočne tribine stadiona. Meni je drago da je novi premijer Kantona, gospodin Tulumović rekao da bi zajedno s Gradom gradio stadion. Evo mi ćemo ubrzo zatražiti sastanak kod premijera da vidmo da to sufinansiramo“, poručio je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Usvojen je i Izvještaj Gradske komisje za procjenu šteta od poplava iz juna 2019. godine

U kojem se navodi da su tokom ove prirodne nesreće Službi civilne zaštite građani i pravna lica prijavili 341 štetu na materijalnim dobrima, a nakon kompletiranja postupka ukupna špteta procijenjena je na 1,4 miliona KM.