Kolegij gradonačelnika: Termoelektrana najveći zagađivač, nastavit ćemo sa širenjem toplifikacije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Zrak je i danas u Tuzli nezdrav.  Kvaliteta zraka oscilira od jednog do drugog dijela grada. Stručnjaci kažu da je zagađenje zraka vodeći rizični faktor za zdravlje, dok podaci Svjetske banke pokazuju da svaka deseta osoba u BiH umre od aerozagađenja. Aerozagađenje bilo je u fokusu današnje sjednice Kolegija gradonačelnika, a Kolegij targetira Termoelektranu Tuzla kao glavnog zagađivača.

”Oni spale 3,5 miliona tona uglja, domaćinstva znatno manje. I to nam smatra veliki problem. Smatramo Termoelektranu najvećim uzročnikom aerozagađenja” – rekao je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

No, zagađenje oscilira od jednog do drugog dijela grada, što dovodi u pitanje ovu tvrdnju gradskih vlasti. Mjerne stanice nerijetko pokazuju veće zagađenje na Skveru nego u Bukinju gdje se upravo nalazi Termoelektrana, a i bez mjernih stanica, tek golim okom i nosom, može se vidjeti ali i osjetiti težina u zraku u naseljim u kojima nema ni Terrmoelektrane ni gradskog grijanja, kao što su Ši Selo, Mejdan ili Mosnik. Iako je u više navrata pred kamerama pojašnjavao kako je aerozagađenje u Tuzlli osim sa Termoelektranom posebno povezano sa činjenicom da kroz tuzlansku kotlinu čak trećinu godine ne puše vjetar, tačnije 112 dana, danas je za zagađenje Tuzle vjetar jedan od glavnih krivaca.

”Ja ne znam kakva je struja vjetra…. ne možemo nagađati. Da ne bi nagađali citirali smo najveću evropsku mjeru onešićšenja okoliša za zdravlje i kažu da su Termoelektrane najveći problem!” – naglasio je gradonačelnik Tuzle.

Prema mišljenju Kolegija Termoelektrana je odgovorna za više od 90% zagađenosti zraka, dok su za manje od 10% zagađenosti odgovorni drugi zagađivači, među kojima su individulana ložišta. Upravo na ovih deset posto zagađivača gradska vlast može utjecati svojim inicijativama, stav je gradske uprave.

”Nama je cilj da imamo što veći procenat domaćinstava ili koji su na daljinskom grijanju ili koji koriste toplotne pumpe, da ne koriste fosilna goriva” – kazao je Imamović.

Gradska uprava nastavlja u ovom pravcu, poručeno je sa Kolegija, dok je Gradskom vijeću predloženo usvajanje i odluke kojom bi se smanjili troškovi za građane.

”Naknada za angažovani kapacitet za individualne stambene objekte u potpunosti je potrebno ukinuti. To znači i da će bez obzira u kojem dijelu grada građani vlasnici stambenih objekata imaju namjeru i priključiti se, to mogu uraditi bez plaćanja dosadašnje finansijske obaveze” – kazala je Mirela Uljić, pomoćnica gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ-a.

Kolegij gradonačelnika je također pozdravio inicijativu Vlade TK da se izmijeni Zakon o komunalnim djelatnostima i naloži svim vlasnicima poslovnih prostora kao i stambenih zgrada da se priključe na daljinsko grijanje. S druge strane iz uprave grada objašnjavaju da će tokom ove godine biti nabavljeni uređaji za prečišćavanje zraka u vrtićima – kako bi najmlađi bili zaštićeni. Na kraju Kolegija gradonačelnika poručeno je da je potreban i veći angažman okolinskih inspektora.