Kolegij gradonačelnika Tuzle: DZ Tuzla pružio 3,5 miliona usluga građanima

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Kolegij gradonačelnika usvojio je i Gradskom vijeću uputio izvještaj o poslovanju Doma zdravlja Tuzla. Ove godine Dom zdravlja obilježava 96 godina rada i postojanja, i kako tvrde, uspjeli su da sačuvaju zdravlje stanovništva. U izvještaju je navedeno da svaki dan kroz Dom zdravlja Tuzla uključujući i 23 područne ambulante prođe oko četiri hiljade pacijenata, kojima bude pruženo u prosjeku, deset hiljada usluga.

“Evo pripremamo 24. ona treba da bude u Kreki u sklopu zgrada koje gradimo sa evropskim i našim sredstvima da usluga bude decentralizirana, da usluga bude što bolje.”, kazao je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Evidentiran veliki broj pacijenata nije srazmjeran broju zaposlenih. Naime, prema evropskim standardima 718 zaposlenih nije dovoljno da na dnevnoj osnovi pruži deset hiljada usluga i pregleda.

“Mi sa ovim novcem sigurno u nekoj budućnosti nećemo moći zadovoljiti sve zdravstvene potrebe našeg stanvoništva, donsono nećemo moćo vrhunsku medicinu koju težimo, a imamo kadar, ali nemamo dovoljno. Dkale, imamo kvalitet, ali nemamo kvantitet. Na tome ćemo u budućnosti morati poraditi sve zajedno.”, istakao je Suad Bijedić, direktor Doma zdravlja Tuzla.

Zahvaljući gradskoj upravi u Domu zdravlja kontinuirano se u skaldu sa prilivom sredstava radi na nabavci nove opreme. U potpunosti je renoviran prostor Službe hitne medicinske pomoći, a u toku su i pregovori za nabavku još jednog vozila za potrebe građana Tuzle.

“Neki dan me je jedna vaša kolegica špitala za fetalni screening koji se trenutno ne radi u DZ jer je nekvalitetan aparat i ne može se kvalitetno raditi. Sada smo evo u fazi postupka za nabavku tog aparata i vrlo brzi ćemo taj parat nabaviti nastaviti da radimo svoj posao.”, dodao je Bijedić.

Direktor Bijedić osvrnuo se i na pitanje nestašiće ampularnih i drugih lijekova u Domu zdravlja i objasnio poteškoće na koje nailazi zbog malog tržišta.

“To je farmaceutska industrija i nabavka lijekova podliježe javnim nabavkama. Nedavno je bio problem sa penicilinom, imali smo problem sa vakcinama jer Agencija za lijekove nije registrovala tetalpan i tetabulin i mi ne možemo da ga nabavimo. To je problem cijele BiH ne samo Doma zdravlja Tuzla.”, istakao je.

Kolegij gradonačelnika danas je usvojio i izvještaj o poslovanju tuzlanskog Vodovoda. 95 posto stanovništva Tuzle pokriveno je vodovodnom mrežom, a preostalih pet posto trebalo bi biti pokriveno u narednom periodu.

“Sveli smo gubitke na 37 posto. Vi znate da ima gradova koji imaju 80 posto, da su u Danskoj gubici 50 posto, ali u ovom projektu dugoročnog snabdiejvanja Tuzle naš cilj je da ih svedemo na 20 posto, da bude kao Njemačka, Švicarska itd.”, tvrdi Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Do kraja 2020. godine trebao bi biti završen projekat dugoročnog snabdijevanja grada vodom.

“To su dvije osnovne kičme to je cjevovod Stupari, Spreča 20 km i Spreča Cerik 10 km, to je renoviranje određenih pumpnih stanica rezervoara, izgradnja proširenja i postrojenja za tretman vode u Stuparima, izgradnja nova četiri bunara u Sprečkom bunaru sa dovodnim cjevovodom od 3,5 km i zamjena kompletne linije membrane u postorjenju za interventno snabdijevanje.”, kazao je Aid Berbić, direktor JKP “Vodovod i Kanalizacija” Tuzla.

Cilj JKP Vodovod i kanalizacije Tuzla je kako dodaje Berbić, zadovoljstvo krajnih korisnika, odnosno obezbjeđenje i snabdijevanje građana Tuzle pitkom vodom 24 sata dnevno.