Kolegij Skupštine TK: Hitno usvojiti mjere za ublažavanje ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom Covid 19

Kolegij Skupštine TK (Arhiva)
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona u cilju upoznavanja članova Kolegija sa aktuelnim stanjem u vezi pandemije izazvane korona virusom na području Tuzlanskog kantona, održao je sjednicu Kolegija. Sjednici su, pored članova Kolegija, prisustvovali i članovi Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona i Kriznog štaba pri Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona.

Pored u ovom momentu dostupnim informacijama o aktivnim klasterima, broju građana koji su pozitivni na korona virus i broju građana u samoizolaciji, članovi Kolegija su upoznati i sa potrebama zdravstvenih ustanova o neophodnoj zaštitnoj opremi.

Prezentirano je da zdravstvene ustanove za sada raspolažu sa potrebnom opremom, te da se aktivno radi na dodatnoj nabavci zaštitnih maski koje su neophodne zdravstvenim radnicima koji su u direktnom kontaktu sa bolesnicima pozitivnim na korona virus a nalaze se na liječenju u JU UKC Tuzla.

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona donio i nekoliko zaključaka kojim operativnim tijelima nadležnim za djelovanje u trenutnoj situaciji želi dati podršku i olakšati rad:

  1. Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona daje punu podršku Kantonalnom štabu civilne zaštite i Kriznom štabu pri Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona na do sada poduzetim aktivnostima u sprečavanju širenja pandemije korona virusa.
  2. Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona daje punu podršku studentima Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli na čelu sa mr. Denisom Bećirovićem, na dosadašnjem angažmanu na izradi neophodne zaštitne opreme u cilju sprečavanja širenja korona virusa.
  3. Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona traži od Kantonalnog štaba civilne zaštite i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da hitno riješe problematiku vezanu za Medicinski institut Bayer u Tuzli.
  4. Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona traži od Vlade Tuzlanskog kantona da pristupi izradi seta mjera za prevazilaženje ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom korona virusa.