Kolegij Skupštine traži od Vlade TK da odloži sve projekte kapitalnih investicija

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona je,zbog epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini,  odgodio je održavanje 22. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona (koja je planirana za ponedjeljak, 23.3.2020. godine) za utorak, 31.3.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati.

Sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, pored članova Kolegija, prisustvovali su i predstavnici Kriznog štaba Tuzlanskog kantona.

U okviru informisanja članova Kolegija o stanju u vezi sa poduzimanjem preventivnih mjera u cilju sprečavanja i ublažavanja eventualnih posljedica od korona virusa, doneseni su sljedeći zaključci:

  1. Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona daje punu podršku Kriznom štabu Tuzlanskog kantona na poduzetim mjerama u cilju zaštite stanovništa i sprečavanja širenja korona virusa.
  2. Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona se, u skladu sa svojim nadležnostima, stavlja na raspolaganje Kriznom štabu Tuzlanskog kantona, a u cilju poduzimanja aktivnosti za efikasniji rad Kriznog štaba.

3.Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona traži od Kriznog štaba TK i JU UKC Tuzla da u slučaju potrebe za dodatnim angažovanjem zdravstvenih radnika iste angažuje u skladu sa zakonom.

4.Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona traži od Kriznog štaba TK i svih zdravstvenih institucija Tuzlanskog kantona da sa svim sredstvima doniranim povodom pandemije korona virusa postupaju racionalno i transparentno.

5.Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona traži od Vlade Tuzlanskog kantona da na period od 120 dana odloži sve projekte kapitalnih investicija planirane za 2020. godinu.

6.Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona traži od Kriznog štaba TK da preispita odluku o zabrani polaganja ispita apsolventima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (I. ciklus studija), a zbog povećane potrebe za stručnim kadrom.

7.Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona traži od Kriznog štaba TK da svakodnevno, u određenom terminu, informiše javnost o stanju u vezi situacije sa pandemijom korona virusa.