Koliko je važna selekcija otpada i šta JKP Komunalac Tuzla radi po tom pitanju?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U Bosni i Hercegovini trenutno se reciklira samo 10 posto ambalažnog otpada u koji spadaju plastika, papir i ostali iskoristivi materijali, procjena je kompanija koje se bave reciklažom sekundarnih sirovina. Divlje deponije problemi su koji redovno narušavaju higijenu svakog grada. Iz tog razloga jako je bitno poboljšati svijest građana o odlaganju komunalnog otpada. Javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla različitim projektima prikuplja finansijska sredstva za nabavku opreme i održavanje higijene grada. Kroz selekciju otpada građani se mogu edukovati i shvatiti važnost selekcije.


“Vidite da proizvodnja i pakovanje hrane i pića je tako pojednostavljena da mi imamo jako puno tog otpada koji se stvara. Cilj je da se smanji proizvodnja otpada po glavi stanovnika tako da svaki stanovnik u gradu bi trebao da ima određenu količinu otpada koju je proizveo, a samim tim i adekvatno razdvojio i zbrinuo” – rekao je Admir Bećirović, direktor JKP Komunalac Tuzla.

Javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla u projektu prekogranične saradnje u projektu je sa komunalnim preduzećem iz Užica. Riječ je o prekograničnoj saradnji između BiH i Užica, a ova dva preduzeća dobila su po 700 hiljada KM za nabavku posuda za sortiranje otpada, izgradnju dvorišta za selekciju otpada, za nabavku vozila, kao i edukaciju djece u osnovnim školama o važnosti očuvanja prirode i sortiranju otpada.


“Tu smo prepoznali mogućnost dodatnog izvora finansiranja za nabavku opreme. Iz godine u godinu  sve više se otvaraju predpristupni fondovi za BiH i mi smo prepoznali tu mogućnost, to je za nas izazov i svake godine pratimo sve oglase, apliciramo na što više projekata” – kazao je Admir Bećirović, direktor JKP Komunalac Tuzla.

Grad Tuzla ima plan upravljanja otpadom u gradu i cilj je da se što veći broj građana uvede u sistem primarne selekcije otpada. I u narednom periodu Javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla planira aplicirati na različite projekte kako bi obezbijedio što veću higijenu u gradu.  Važno je napomenuti da BiH nema dovoljno razvijen sistem prikupljanja komunalnog otpada, da nedostaje sanitanih deponija, da je mnogo divljih odlgališta, a veliki dio tog otpada završi u prirodi. Iz tog razloga ovakvi projekti i ovakve akcije komunalnih preduzeća trebale bi biti učestalije.