Koliko se izvršavaju obaveze iz privatizacijskih ugovora?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Federalna vlada usvojila je izvještaj Agencije za privatizaciju u FBiH o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem 31.12.2018. godine.
U kupoprodaji državnog kapitala 622 preduzeća obaveze kupaca su bile kupoprodajna cijena od 816.390.030 KM, investicije u iznosu od 1.449.894.782 KM, zadržavanje 43.063 zatečena i zapošljavanje 14.268 novih radnika. Obaveze kupaca iz 649 kupoprodajnih ugovora za imovinu, dijelove ili udjele preduzeća i općinskih poslovnih prostora bile su kupoprodajna cijena 144.044.554 KM, investicije 169.418.393 KM, ostanak 3.287 zatečenih i zapošljavanje 3.425 novih radnika.
Na osnovu izvještaja kantonalnih agencija za privatizaciju i Agencije za privatizaciju u FBiH, od ukupno 1.271 kupoprodajnog ugovora, 1.085 ili 85,36 posto je izvršeno, a 66 ili 5,19 posto je aktivno i još su predmet kontrole.
Zbog neizvršenja ugovorenih obaveza raskinuta su 93 ili 7,32 posto kupoprodajnih ugovora, a za 27 ili 2,13 posto su u toku sudski postupci za raskid.
Od ukupno 622 ugovora u postupku privatizacije državnog kapitala preduzeća kod 502 ili 80,71 posto ugovora su izvršene sve obaveze. Od 18 ugovora iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH izvršeno je 12 ugovora ili 66,67 posto. Obaveze investiranja izvršene su sa 112,99 posto kao i prijem novih radnika sa 124,81 posto.
U aktivnim ugovorima za privatizaciju preduzeća obaveze investiranja su izvršene sa 77,06 posto od ugovorenog obima, preuzimanje postojećih radnika sa 50,97 posto i prijem novih radnika sa 53,11 posto.
Kad je riječ o imovini dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora, od ukupno 649 ugovora kod 583 ili 89,83 posto su izvršene sve obaveze. Kod 583 ugovora obaveze investiranja su izvršene sa 159,96 posto, kao i prijema novih radnika sa 107,92 procenta.
U aktivnim ugovorima obaveze investiranja su izvršene sa 23,54 posto, prijem novih radnika sa 20,07 posto, dok je obaveza preuzimanja zatečenih radnika izvršena sa 86,59 procenata.