Koliko se poštuju prava djeteta u BiH?/FOTO/

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Već tradicionalno u okviru obilježavanja Međunarodnog dana djeteta studenti Pravnog fakulteta UNTZ i danas su uručili simboličnu donaciju štićenicima Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Svakom studentu štićenici su zauzvrat podarili osmijeh kao najveću zahvalnicu. U Domu za djecu bez roditeljskog staranja trenutno živi 63 štićenika.

“Iako se dječija prava poštuju u određenom segmentu, uvijek može bolje i treba raditi bolje. Mi ne možemo biti nezadovoljni, nastojimo da udovoljimo djeci na sve moguće načine kako bi minimun njihovih prava bio zadovoljen i da zadovoljimo neke osnovne njihove potrebe.”,rekao je Amir Muharemović, direktor Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Roditeljska ljubav nema zamjene, ali kroz rad i brigu o djeci moguće je pokazati da nisu sama i da postoje ljudi koji će brinuti o njima. Kroz izmjene određene zakonske regulative može doći do poboljšanja prava djece u BiH, a upravo ta djeca “sutra” će biti glas svih nas.

“U skladu sa članom 28 C Evropske konvencije o pravimd jdeteta govori se o tome da djeca imaju rpavo da pohađaju visokoškolske ustanove. Međutim, pravo djce u domovima nisu toliko ostvarena zatopšto ta djeca u sutanovama ostaju samo do 18. godine. Mi kao budući pravnici žečimo da pomognemo u izradi polsaničkog pitanja koje će govoriti o tome da djeca u domovima mogu ostati do 21. godine života na takav način da mogu da ostvare svoja prava.”, dodao je Leila Trgić, studentica prve godine Pravnog fakulteta UNTZ.

Cilj obilježavanja Međunarodnog dana djeteta je razvoj odgovornosti javnosti i države o potrebi zaštite prava djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja te raznih oblika diskriminacije, ali i poticanje organizacija koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječijih prava.

” Mislim da bi daleko veću pažnju trebalo posvetiti djeci jer kako kaže konvencija Čovječanstvo duguje djeci ono najbolje što ima”. Tako isto država treba da obezbijedi djeci ono najbolje što ima, kako u oblasti zdravstva, tako i zaštiti od nasilja.”, dodao je prof. dr. Izudin Hasanović, profesor na Pravnom fakultetu UNTZ.

Fotografije federalne zastupnice Sabine Ćudić koje je danas prezentirala medijima prikazuju mentalno oboljelu djecu, štićenike Zavoda Pazarić u Sarajevu vezanu za radijtore, za krevet, ruku vezanih iza leđa jer upravo institucije tj. država nisu djeci dali ono najbolje što ima. Ove fotografije daju odgovor na to koliko su djeca zaštićena od zloupotreba, nasilja i raznih oblika diskriminacije. Federacija BiH nema registar pediofila što je također jedan od načina zaštite djece. Prijedlog zakona, na osnovu kojeg bi se trebao uspostaviti Registar pedofila u FBiH, je još u maju 2019. godine u proceduru upućen u proceduru u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Međutim, ovaj zakon se još uvijek nije našao pred federalnim parlamentarcima. O ovoj temi premalo se govori, te da je osim krivičnih mjera neophodna i kontrola učinilaca i uspostavljanje mehanizama za njihovo vraćanje u društvenu zajednicu, a za to je “neophodno uspostavljanje registra pravosnažno osuđenih lica za krivična djela seksualnog nasilja i iskorištavanja, odnosno registar pedofila”, poručeno je sa sastanka koji je održan uoči obilježavanja Međunarodnog dana djeteta.