Kome je BiH najviše dužna? Vanjski dug za godinu dana ”narastao” za oko 352 miliona KM

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

8 milijardi i 205 miliona KM iznosi vanjski dug BiH, istaknuto je na posljednjoj sjednici Vijeća ministara BiH. U informaciji o vanjskom dugu iz 2017. godine stoji da je on iznosio 7.851,99 milijardi KM.

‘Kada se posmatra struktura vanjskog duga po kreditorima, najveći udjel imaju Svjetska banka – IDA i IBRD s 33,51%, Evropska investiciona banka s 22,94%, Pariški klub kreditora sa 7,78%, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 6,70%,  Međunarodni monetarni fond sa 5,05%, što predstavlja 75,98% ukupne vanjske zaduženosti,’‘ saopćeno je na sjednici Vijeća ministara BiH.

Servis vanjskog duga BiH u prošloj godini iznosio je 976,43 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 839,53 miliona KM, a na kamate 136,9 miliona KM.