Komemoracija povodom smrti Ćazima Sadikovića 29. januara

Foto: Federalna.ba
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Komemoracija povodom smrti prof. dr. Ćazima Sadikovića, koji je preminuo 26. januara u Sarajevu u 85. godini, bit će održana u srijedu, 29. januara na Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Na komemoraciji će govoriti dekan Fakulteta političkih nauka Sead Turčalo, uime Pravnog fakulteta Jasminka Gradaščević-Sijerčić, dekan Fakulteta za upravu Emir Tahirović, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Nedžad Korajlić, potpredsjednik Ustavnog suda BiH Mato Tadić, uime VKBI Kasim Trnka te uime Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” Adil Kulenović.

Ćazim Sadiković rođen je 1935. godine u Ljubuškom. Gimnaziju je završio u Mostaru, a Pravni fakultet u Sarajevu. Sadiković je akademsku karijeru počeo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 1961. godine i nastavio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kao profesor i dekan.

Predavao je Uvod u političke nauke, Uvod u pravo, Međunarodno pravo, Ljudska prava i Političke sisteme.

Tokom karijere bio je i predsjednik Komisije za ustavna pitanja (1974), član Redakcione komisije za izradu Ustava SFRJ na Brionima, a zatim i Ustava SRBiH (1971), predsjednik Pravnog savjeta Skupštine SRBiH, sudac i predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te član Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca od osnivanja.

Ćazim Sadiković autor je jedanaest knjiga i više stotina naučnih i stručnih radova iz oblasti pravnih i političkih nauka.